Bezvízový program (Visa Waiver Program, VWP) umožňuje podle imigračního zákona Spojených států občanům určitých zemí návštěvu USA bez víza. Občané každé ze 38 kvalifikovaných zemí (patří mezi ně Spojené království, Irsko, Austrálie a Nový Zéland) mohou navštívit USA bez víza na dobu do 90 dní. Ačkoli vízum není nutné, podle VWP je třeba splnit určité požadavky při obchodních, turistických i tranzitních cestách.
Vezměte na vědomí, že VWP neumožňuje prodloužení pobytu ani změnu imigračního statusu cestujícího po uplynutí této 3měsíční (90denní) lhůty ode dne vstupu; území USA budete muset opustit.
Bezvízový program (VWP) tedy umožňuje cestujícím ze zúčastněných zemí * navštívit Spojené státy americké bez nutnosti získat před cestou oficiální vízum na velvyslanectví nebo konzulátu USA.

Jaké požadavky musí splnit ten, kdo chce použít výhody Bezvízového programu (VWP)?

Pro vstup na území USA v rámci VWP musíte splňovat následující požadavky:

Účel cesty má být podobný jako u víza typu B.
VWP umožňuje cestujícím, kteří jsou občany účastnících se zemí * cestovat do USA bez víza.
Pobyt nesmí překročit 90 dní a účelem pobytu může být turistika nebo obchod. Cestovní povolení před nástupem cesty si musíte vyřídit i v případech, kdy je Váš konečný cíl mimo USA, a ve Spojených státech jste jen tranzitně. Níže je uveden seznam povolených aktivit pro cestování v rámci Bezvízového programu (VWP):

Obchod:

 • Účast na schůzích s kolegy
 • Účast na konferencích, sjezdech a akcích, ať vědeckých, vzdělávacích nebo profesních.
 • Absolvování krátkodobých školicích kurzů (není dovoleno obdržet od pořádající společnosti v USA žádnou finanční náhradu s výjimkou cestovného).
 • Smluvní vyjednávání

Pro více informací o obchodních nebo turistických cestách do USA v rámci Bezvízového programu klikněte zde.

Turistika

 • Cestování, návštěva, nebo jakákoli jiná turistika, ať cestujete sami nebo s přáteli / rodinou / spolucestujícími.
 • Zdravotní péče.
 • Účast na společenských událostech organizovaných společenskými nebo služebními organizacemi.
 • Účast na hudebních či sportovních akcích na amatérské úrovni, pokud za účast nejste placeni.
 • Absolvování krátkých rekreačních nebo výukových kurzů, pokud nepředstavují kredit započitatelný k získání akademického titulu. (Možný příklad: dvoudenní instruktážní kurz, kterého se účastníte během dovolené.)

Více informací o různých typech víz dostupných pro USA, ať pro turistické, obchodní nebo tranzitní účely: Více informací o ESTA.

Co není dovoleno během Vaší návštěvy v USA, pokud cestujete v rámci Bezvízového programu (VWP)? Příklady:

Níže je uveden seznam činností, které nejsou v rámci VWP povoleny, a kvůli kterým musíte před cestou do USA požádat o vízum:

 • Studium, které poskytne kredit započitatelný k získání akademického titulu.
 • Hledání práce
 • Činnost zahraničního novináře nebo podnikatele v souvislosti s rozhlasem, filmem nebo jiným typem výměny informací s jinými zeměmi.
 • Získání imigračního statusu, který by Vám umožnil trvale zůstat ve Spojených státech.

Kdo může požádat o povolení vstupu do USA online v rámci VWP? Toto je seznam zemí, účastnících se programu *:

Abyste mohl využít výhod Bezvízového programu, musíte být občanem jedné ze 38 zemí zařazených do programu. Seznam těchto zemí je uveden níže:

A Andorra Austrálie

B Belgie Brunej

C Chile Česká republika

D Dánsko

E Estonsko

F Finsko Francie

I Island Irsko Itálie

J Japonsko Jižní Korea

L Lotyšsko Lichtenštejnsko Litva Lucembursko

M Maďarsko Malta Monako

N Německo Nizozemsko Nový Zéland Norsko

P Portugalsko

R Rakousko Řecko

S San Marino Singapur Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko

T Taiwan

V Velká Británie

Jak cestovat v rámci VWP?

Potřebujete ESTA.

Bezvízový program je migrační dohoda mezi Spojenými státy a 38 výše uvedenými zeměmi. Představuje racionalizaci migračního systému. Díky této dohodě může cestující z každé z těchto 38 zemí podat žádost online o cestovní povolení do USA.

Systém vyhledá informace o žadateli v databázích informačních služeb USA, a výsledek tohoto průzkumu rozhodne o způsobilosti žadatele.

Toto povolení se jmenuje ESTA (je to akronym pro Electronic System for Travel Authorization).

V části ESTA najdete podrobné informace, podáte žádost ESTA a zaplatíte poplatek.

 

Letecká nebo lodní společnost musí být uznaná a schválená.

VWP vyžaduje, aby letecká nebo lodní společnost, se kterou přicestujete do USA, byla uznaná vládou Spojených států. Vaše letenka/lístek nesmí být pouze pro cestu tam. Při vstupu do USA musíte mít zpáteční letenku/lístek, nebo letenku/lístek do jiné země, s datem odcestování ne později než 90 dní od data vstupu.

Pomocí ESTA smí cestovat jen osoba, která nikdy neporušila imigrační zákony USA, a které nebyla v minulosti zamítnuta žádost o vízum.

Za předpokladu, že jste dříve navštívil USA v rámci VWP nebo se standardním vízem, je zásadně důležité, že jste během návštěvy splnil všechny imigrační požadavky.

Podmínkou také je, že velvyslanectví ani konzulát USA nikdy v minulosti nezamítly Vaši žádost o vízum.

Když vyplníte žádost o ESTA online, vzdáváte se také práva napadnout konečné rozhodnutí imigračního úředníka. Jinými slovy, ačkoliv je povolení ESTA povinné k cestě do USA, samo o sobě vstup nezaručuje.

Konečné rozhodnutí o souhlasu se vstupem kteréhokoli cestujícího do USA přísluší imigračnímu úředníkovi, který musí orazítkovat Váš cestovní pas při rutinní kontrole po Vašem příletu do USA.

Ověřte, že Váš cestovní pas má všechny požadované náležitosti.

VWP klade určité požadavky na cestovní pas. Pas musí být například platný ještě minimálně 6 měsíců po dni Vašeho vstupu do USA (s výjimkou konkrétních případů pro určité země). Navíc musí mít vlastní cestovní pas každý člen Vaší rodiny, i kojenci a děti.

A konečně, VWP stanovuje, že cestovní pas musí mít následující prvky, podle země původu:


 

Občané pocházející z: Musejí mít strojově čitelný cestovní pas a také:
Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Korejská republika a Slovensko s mikročipem, na němž jsou uloženy detaily datové stránky cestovního pasu – známý jako e-pas.
Taiwan s mikročipem, na němž jsou uloženy detaily stránky cestovního pasu s údaji o držiteli – známý jako e-pas, a státem vydané osobní identifikační číslo.

Občané pocházející z: Pokud byl cestovní pas vydán, obnoven, nebo měl prodlouženou platnost:  Musejí mít strojově čitelný cestovní pas a také
(corresponding source was Spanish/odpovídající zdroj byl španělsky) Vydaný v listopadu 2006 a později. Pas s mikročipem, na němž jsou uloženy detaily stránky cestovního pasu s údaji o držiteli – známý jako e-pas.
Vydaný mezi listopadem 2005 aříjnem 2006 vyžaduje se digitální fotografie a integrovaný mikročip obsahující detaily datové stránky cestovního pasu.
Vydaný před listopadem 2006. žádné další požadavky neexistují

Co je strojově čitelný cestovní pas a e-pas?

Standardy a požadavky pro strojově čitelné a elektronické cestovní pasy jsou definovány Mezinárodní organizací civilního letectví (International Civil Aviation Organization, ICAO). Podívejme se, jaké tyto standardy a požadavky jsou:

Strojově čitelný cestovní pas: Strojově čitelný pas obsahuje na stránce s údaji osobní a pasové údaje. Tyto údaje jsou automaticky načteny při oskenování pasu po přicestování do Spojených států (většinou na letišti). Níže je fotografie strojově čitelného cestovního pasu:

VISA sample machine readible code

Pokud máte pochybnosti o tom, jestli je Váš pas strojově čitelný, doporučujeme Vám kontaktovat úřad, který pas vydal.

Elektronický cestovní pas:

Pasové a osobní údaje jsou uloženy na mikročipu, který je součástí cestovního pasu. Tyto údaje zahrnují dva řádky charakteristické pro strojově čitelné cestovní pasy, a také informace o rozeznávání rysů obličeje. Skenováním tohoto mikročipu lze cestovní pas identifikovat.

E-pas lze snadno rozeznat. Má na obálce mezinárodně uznávaný symbol. Níže je příklad, jak vypadá e-pas:

Electronic passport sample with schema
Laminát, Rodné číslo, Nálepka RFID, Laminát, Anténa, Procesor, Mikročip

Nouzové nebo dočasné cestovní pasy.

Nouzový nebo dočasný cestovní pas lze použít ke vstupu do USA v rámci VWP pouze, pokud jde o elektronický pas. To platí i pro tranzitní cestující, kteří Spojenými státy procházejí cestou do jiné cílové země.

 

VWP není Vaší jedinou možností. Můžete také požádat o vízum typu B.

O vízum typu B můžete požádat, i když máte nárok na cestování v rámci VWP.

Pokud nesplňujete všechny požadavky uvedené v této části webových stránek, budete muset požádat o vystavení víza typu B.

Pokud plánujete přicestovat do USA s leteckou nebo lodní společností, kterou vláda USA nerozeznává (příklad: soukromé letadlo), musíte si podat žádost o vízum. Doporučujeme Vám prohlédnout seznam společností schválených vládou USA.

 

Je možné podat žádost ESTA pokud byla zamítnuta žádost o vízum v minulosti?

Pokud jste v situaci, popsané v titulku tohoto odstavce, doporučujeme Vám podat si žádost o vízum na velvyslanectví nebo konzulátu USA v místě nejbližším Vašemu bydlišti.

Pokud za těchto okolností podáte žádost ESTA, může to naopak způsobit některé z následujících problémů:

 • Zamítnutí Vaší žádosti ESTA
 • Podrobná kontrola Vašich cestovních dokladů při vstupu do USA.
 • Anebo odmítnutí vstupu na území USA, s následnou nucenou repatriací.

 

V rámci Bezvízového programu můžete navštívit Kanadu, Mexiko a sousedící ostrovy.

Když cestujete do USA v rámci VWP, můžete krátkodobě navštívit Kanadu, Mexiko nebo ostrovy v blízkosti USA.

Při návratu na americkou pevninu Vám bude povolen opětovný vstup podle ESTA, za předpokladu, že stále splňujete požadavky VWP.

Celkový 90denní limit maximálního pobytu povolený VWP platí, i když absolvujete zmíněné krátké návštěvy.

Takže Váš pobyt včetně těchto krátkých návštěv nesmí překročit 90 dní.

Jaká jsou kritéria zařazení státu do VWP?

Aby byl stát zahrnut do Dohody o migraci známé jako Bezvízový program (VWP), musí splňovat několik standardů, jako například:

 • Aktivní spolupráce se Spojenými státy při výkonu práva na vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
 • Vydávání elektronických cestovních pasů;
 • Podíl zamítnutých víz typu B musí být nižší než 3%;
 • Včasná komunikace ve věci ztracených nebo odcizených cestovních pasů;
 • Přísná aplikace protiteroristických zákonů, výkon vnitrostátního práva a ochrana hranic;
 • Udržování vysoké úrovně zabezpečení proti padělání dokumentů totožnosti.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.