Neočekávaná zdravotní situace může nastat kdykoliv – i během odpočinku na dovolené. Proto je důležité vědět, co dělat, když se při pobytu v zahraničí něco takového stane. Právě systém zdravotní péče Spojených států se velmi liší od toho, na co jsou návštěvníci z jiných zemí zvyklí. Je velmi důležité si po zaslání žádosti ESTA zažádat také o zdravotní pojištění pro váš pobyt ve Spojených státech. Bez zdravotního pojištění můžete za ošetření zaplatit i několik tisíc dolarů.

hospital

Zdravotní systém v USA

  1. 1. Systém zdravotní péče ve Spojených státech je převážně SOUKROMÝ. Až na pár výjimek to znamená, že lidé – včetně Američanů – musí mít kvůli pokrytí své zdravotní péče zřízené soukromé zdravotní pojištění.  Při zakoupení mezinárodního zdravotního pojištění si pořizujete i program soukromého zdravotního pojištění, který pokryje vaše případné výdaje ve Spojených státech.
  2. 2. Karta zdravotní pojišťovny vaší země ve Spojených státech neplatí. Pamatujte, že je systém Spojených států zcela odlišný a karta pojišťovny z vaší země v Americe neplatí.
  3. 3. Ve Spojených státech je zdravotní péče velmi nákladná. Jednoduché procedury jako rentgen nebo EKG, které mohou jinde vyjít v přepočtu na pár set dolarů, mohou ve Spojených státech přijít i tisíce.  Vaše zdravotní pojištění musí být tedy dostatečně vysoké, aby pokrylo případnou lékařskou pohotovost.
  4. 4. Někdy je třeba platit předem. V některých nemocnicích nebo zdravotnických střediscích po vás mohou požadovat, abyste za ošetření zaplatili předem, a poté si nechali zákrok uhradit svou zdravotní pojišťovnou.  Nastavte tedy na své platební kartě vysoký limit pro případ, že bude předem hrazená částka vysoká.
  5. 5. V naléhavých případech volejte na číslo 911. Pamatujte také, že náklady na výjezd záchranné služby budou přičteny vaší zdravotní pojišťovně, což může vyjít velmi draho.
  6. 6. Bude třeba vyplnit spoustu formulářů. Návštěva zdravotnického zařízení ve Spojených státech vyžaduje hodně trpělivosti, protože budete muset vyplnit nekonečný počet formulářů.  To kvůli složitému americkému právnímu systému a kvůli snaze lékařů a zdravotnických zařízení vyhnout se případné žalobě.
  7. 7. Lékaři jednají většinou rychle a k věci. Než vás prohlédne lékař, přijde sestra nebo pomocný personál a provede procedury, které většinou provádí váš doktor, jako je měření tlaku, tepu atd. Nakonec si vás prohlédne lékař či lékařka, provede rychlou diagnózu a zase rychle zmizí
  8. 8. Na pohotovosti (ER) můžete čekat velmi dlouho. V některých lékařských zařízeních a lokalitách můžete na pohotovosti čekat i několik hodin.  Spousta těchto zařízení je plná pacientů
  9. 9. Pokud nemáte zřízené zdravotní pojištění, bude váš účet zaslán na adresu bydliště ve vaší zemi. V nejhorším případě, kdybyste neměli cestovní pojištění a ani dostatek peněz pro úhradu obdržené lékařské péče, budete muset uvést své kontaktní údaje a na adresu vašeho trvalého bydliště bude zaslán účet.  Upozorňujeme, že je nanejvýš důležité tento účet uhradit, protože byste jinak mohli mít při své další návštěvě Spojených států velké potíže.  Když nemůžete zaplatit předem celý účet, máte dokonce možnost se domluvit se zdravotnickým zařízením na splátkovém kalendáři.

hospital2

Nutno dodat, že zdravotní péče ve Spojených státech je obecně na velmi vysoké úrovni a pokud budete potřebovat ambulanci či jinou lékařskou péči, můžete si být nanejvýš jistí, že se vám dostane profesionálního a pečlivého zacházení.  Vláda Spojených států zavádí ve zdravotnickém sektoru reformy, aby snížila některé vysoké sazby za běžné úkony. To se vás ale týkat nebude, protože jako návštěvník budete platit sazby běžné.  Po podání žádosti o povolení ESTA si nezapomeňte okamžitě zažádat o cestovní zdravotní pojištění, které pokryje celý váš pobyt ve Spojených státech.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.