1. CESTOVNÍ VÍZUM VS. POVOLENÍ ESTA

Spojené státy americké v roce 2008 zrušili vízovou povinnost pro několik zemí včetně České republiky. V praxi to znamená, že čeští cestovatelé neznamenají pro USA bezpečnostní riziko, a že nám tedy byla odpuštěna povinnost získání cestovního víza, které nejen že trvá nepříjemně dlouho, ale také obnáší osobní pohovor a cestu na americkou ambasádu v Praze. Místo víza nyní tedy dostanete povolení ESTA, které lze vyřídit poměrně rychle a hlavně pohodlně pomocí internetu.

2. CO JE TEDY POVOLENÍ ESTA, KDYŽ SE NEJEDNÁ O VÍZUM?

Přestože se povolení ESTA někdy říká elektronické vízum, o vízum jako takové se nejedná. Povolení ESTA se vydává členům bezvízového programu (Visa Waiver Programme) a v současné době je členy 36 států včetně České republiky. Samotná zkratka ESTA pak znamená Electronic System for Travel Authorization neboli Elektronický systém pro cestovní registraci. Na základě určitých informací máte tedy možnost získat povolení pro turistickou nebo služební cestu do USA až na 90 dní. Vyřízení víza je poněkud složitější a mimo jiné vyžaduje osobní návštěvu velvyslanectví USA a pohovor v Praze.
Povolení ESTA je v podstatě povolení nastoupit na letadlo nebo loď směřující do USA, k samotnému vstupu na území USA vás neopravňuje, to je úkolem imigračního úředníka. Díky elektronické žádosti o povolení je však možné vás prověřit ještě předtím, než vycestujete ze své země, a zjistit, zda nejste pro USA bezpečnostní riziko a zda jste způsobilí do země přicestovat.

3. KDE A ZA JAK DLOUHO SI POVOLENÍ ESTA VYŘÍDÍM?

Povolení ESTA pro bezvízovou cestu do USA získáte po vyplnění online formuláře na webu. Registrace je snadná a většina elektronických žádostí se vyřídí ještě ve stejný den. Jeho platnost je pak dva roky s tím, že v zemi můžete strávit až 90 dní, aniž byste museli zemi mezitím opustit.
Doporučujeme zažádat o cestovní povolení ESTA nejpozději 72 hodin před cestou. Nejlepší je zažádat o povolení hned, jak začnete cestu do USA plánovat. Jeho platnost je koneckonců 2 roky.

4. CENA – KOLIK MĚ POVOLENÍ BUDE STÁT?

Vyplnění elektronického formuláře je zpoplatněno 4 dolary, a po schválení vaší žádosti vám bude strženo dalších 10 dolarů z udělení povolení. Žádost můžete vyřídit i u cestovních agentur, tam ale zaplatíte navíc za vyřízení poplatek, který se pohybuje kolem 500,- Kč.

5. MOHU ZAPLATIT I JINAK NEŽ KARTOU?

Bohužel lze za registraci ESTA zaplatit pouze kreditní nebo debetní platební kartou (nenechte se zmást slovy credit card – nemusí to být nutně kreditní karta). Pokud tedy nemáte platební kartu, kterou lze použít pro online platby, požádejte některého z rodiny či přátel.
Zkontrolujte také, jestli máte u své banky aktivovanou možnost internetových plateb, u spousty karet totiž musíte tuto možnost aktivovat.

Spojených států2

6. JAK DLOUHO BUDE MOJE POVOLENÍ ESTA PLATIT?

Povolení ESTA se vydává na dva roky a po tuto dobu jste kdykoli oprávněni vycestovat do USA na dobu nanejvýš 90 dní. Po dobu platnosti povolení, tedy po dobu dvou let, můžete tyto 90denní služební nebo turistické cesty absolvovat několikrát.
Platnost povolení však vyprší i v případě, že vám v průběhu pobytu vyprší platnost cestovního pasu. Zkontrolujte tedy, zdali bude váš pas platný nejen po dobu pobytu ve Spojených státech, ale alespoň 6 měsíců po ukončení 90denního pobytu.

7. KOLIKRÁT MOHU CESTOVAT DO USA NA JEDNU REGISTRACI ESTA?

Registrace ESTA má platnost dvou let. Během této doby můžete do USA cestovat v podstatě kolikrát chcete. Nezapomeňte však, že délka jednoho pobytu trvá maximálně 90 dní a po této době musíte vycestovat mimo území Spojených států, abyste mohli podniknout další 90denní cestu do USA. Při příchodu do země musí výt vaše povolení ESTA platné, během vašeho pobytu však platnost může vypršet, aniž byste museli vyřizovat nové povolení – to bude potřeba až před další cestou do USA.

Přejít k žádosti

8. CO PRO VYŘÍZENÍ ESTA REGISTRACE POTŘEBUJI?

Rozhodně potřebujete mít biometrický pas neboli ePas, na kterém se v elektronické podobě ukládají vaše osobní údaje. Biometrický pas poznáte podle typického symbolu „obdélníku s tečkou“ uprostřed, pod zlatým nápisem CESTOVNÍ PAS. Pokud pas nemáte, vyřiďte si ho s dostatečným předstihem.
Potřebujete také mít zpáteční nebo přestupní letenku nebo jízdenku, jejíž cílová destinace není na území USA nebo okolních ostrovech, aniž byste tam měli registrované bydliště. Pamatujte také, že dopravní společnost, se kterou budete cestovat, musí být známá vládě USA.
POZOR! Pokud jste kdykoli od 1. března 2011 cestovali do Sýrie, Iráku, Íránu nebo Súdánu, povolení až na výjimky nedostanete a budete si muset vyřídit klasické vízum (B-1 nebo B-2).

9. MUSÍM MÍT POVOLENÍ I PRO DĚTI?

Ano, každé dítě musí mít samostatné povolení ESTA s údaji o svém vlastním biometrickém pase.

10. MŮŽOU MI POVOLENÍ ZAMÍTNOUT?

Udělení povolení není nikdy stoprocentně zaručeno, ale pokud splňujete všechny požadavky, můžete být poměrně klidní. Pokud jste tedy nebyli nikdy ze země vyhoštěni, pokud jste tam nepracovali nelegálně nebo nepobývali bez povolení, nebo pokud jste nenavštívili ani jednu z výše uvedených arabských zemí, nemusíte se bát, že byste povolení nedostali.

11. KDY MUSÍM VYPLNIT POVOLENÍ ZNOVU?

V případě, že v průběhu platnosti povolení ESTA vyprší platnost vašeho cestovního pasu a je vám vystaven nový, pokud změníte jméno (např. po svatbě), pokud změníte občanství, necháte si změnit pohlaví, anebo se změní odpověď na kteroukoli z otázek ohledně způsobilosti v elektronickém formuláři, musíte si o povolení požádat znovu.
Novou žádost budete muset vyplnit i pokud zjistíte, že jste některé z informací vyplnili špatně. Systém se vás před odesláním žádosti zeptá, zda souhlasíte se zadanými informacemi. Je to tedy poslední šance si údaje zkontrolovat. Pokud totiž zjistíte, že jste zadali chybné informace o pasu, datu narození nebo v otázkách ohledně způsobilosti pro získání povolení až po jeho odeslání, budete muset žádat o povolení znovu.

Spojených států3

12. POKUD PLATNOST POVOLENÍ VYPRŠÍ, NEŽ OPUSTÍM USA, MUSÍM ŽÁDAT O NOVÉ?

V takovém případě není nutné žádat o novou registraci ESTA, tu si musíte vyřídit až před další cestou do Spojených států.

13. DOSTANU POVOLENÍ, KDYŽ MI V MINULOSTI BYLA ŽÁDOST ZAMÍTNUTA?

Pokud vám bylo již v minulosti povolení pro vstup do země zamítnuto, není většinou možné v rámci bezvízového programu cestovat. Takovéto případy se pak prošetřují individuálně na Velvyslanectví USA nebo na Konzulátu USA v Praze.
Pokud vám byl vstup zamítnut v rámci bezvízového programu ESTA a změní se okolnosti, kvůli kterým vám byla žádost při online registraci zamítnuta, můžete zkusit znovu zažádat po 24 hodinách.
Buďte při vyplňování online registrace opatrní, protože opakované zadávání nepravdivých informací může skončit tím, že budete označeni jako trvale nezpůsobilí pro cestu do USA.

14. DOZVÍM SE PŘÍPADNĚ DŮVOD ZAMÍTNUTÍ MÉ ŽÁDOSTI?

Systém je navržen tak, že povolení zamítne jen opravdu nezpůsobilým osobám a lidem, kteří by mohli pro Spojené státy znamenat hrozbu trestního řízení nebo obecné ohrožení. Pokud vám tedy bude žádost zamítnuta, není zaručeno, že bude problém s nezpůsobilostí někdo řešit, a nečekejte tedy ani informace ohledně zamítnutí vaší žádosti.

15. POTŘEBUJI POVOLENÍ ESTA, I KDYŽ V USA JENOM PŘESTUPUJI A NEBUDU TAM POBÝVAT?

Pokud nemáte platné vízum, musíte si o povolení ESTA zažádat i v případě, že zemí jen projíždíte nebo pouze přestupujete na některém z letišť. Do formuláře pak uvedete, že je důvodem vaší cesty do USA pouze tranzit, a jako místo pobytu můžet uvést cílovou destinaci. Pokud tedy v USA přesedáte na letadlo na Nový Zéland, napíšete zkrátka jako místo pobytu adresu na Novém Zélandě.

Přejít k žádosti

16. CO DĚLAT, KDYŽ PŘEKROČÍM POVOLENÝCH 90 DNÍ?

Překročení povolené doby 90 dní vám jen tak neprojde a většinou se tento přestupek poměrně přísně trestá. Pokud se tedy chcete do USA ještě někdy podívat, doporučujeme si tuto dobu velmi dobře pohlídat.
Pokud tedy víte, že tato doba brzy uplyne a let zpátky do Česka máte zarezervovaný až po této době, doporučujeme koupit novou letenku opustit USA dříve, než bylo v plánu. Je však nutné dodat, že pokud je datum vaší zpáteční letenky po uplynutí povolené 90denní lhůty, zřejmě vás ani nepustí do letadla, popřípadě vám cestu do USA znemožní imigrační úředník.
Pokud víte už před odletem do Spojených států, že budete muset povolenou dobu překročit, nezbývá než si vyřídit vízum B-1 nebo B-2. V takovém případě vám ale nikdo udělení víza nezaručí, trvá to déle a je třeba se osobně dostavit na ambasádu v Praze.
Pokud však vědomě překročíte povolenou dobu pobytu, můžete mít cestu do USA zakázanou až na dobu 10 let.

hollywood1

17. JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE VE FORMULÁŘI CHRÁNĚNÉ?

Ano, veškeré údaje jsou chráněny jako důvěrné informace, stejně jako je tomu u všech programů pro kontrolu cestujících, a jejich uchovávání je v souladu předpisy úřadu CBP, který dohlíží nad hranicemi území Spojených států, a budou uchovány po dobu platnosti těchto předpisů. Údaje budou z databáze smazány až po 75 letech.

18. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE BLÍŽÍ KONEC PLATNOSTI REGISTRACE ESTA?

O konci platnosti povolení ESTA se dozvíte asi měsíc předem, a to e-mailem. V takovém případě je nutné zažádat o nové povolení ESTA a zaplatit znovu poplatek, který je celkem 14 dolarů.

19. CO SE STANE, KDYŽ ČÍSLO REGISTRACE ZTRATÍM NEBO ZAPOMENU?

V takovém případě není kvůli ochraně osobních dat možné znovu sdělit číslo registrace ESTA pro vstup na území Spojených států. Pokud tedy číslo žádosti nebo statusu cestovní registrace ESTA ztratíte nebo zapomenete, musíte požádat o novou registraci, a ta stará bude automaticky zrušena.

20. NA CO SI MÁM DÁT POZOR PŘI ONLINE REGISTRACI ESTA?

Ihned na začátku musíte zvolit mezi novou registrací a obnovou již vyřízené registrace starší než dva roky. Při obnově není nutné zadávat všechny informace.
Dále zadáváte povinné údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození a informace o cestovním pase. Dále zadáváte informace jako číslo letu nebo informace o pobytu v USA, ale tyto informace již povinné nejsou. Povinné jsou pak jen informace o nakažlivých chorobách, předešlých zamítnutých žádostech o vízum, nebo o případné deportaci ze země.
Formulář vyplňujte bez diakritiky.
Podrobný návod pro vyplnění registrace je přímo na stránkách s online formulářem.

21. MUSÍM VYPLŇOVAT DALŠÍ FORMULÁŘE?

Ano, i s povolením ESTA pro bezvízový vstup do Spojených států musíte vyplnit formulář celní deklarace CB5 6059B, stejně jako imigrační formulář I-94. Tyto formuláře dostanete již během cesty o personálu dopravní společnosti, takže při příletu je budete mít již vyplněny a připraveny.
Naopak už nemusíte vyplňovat příletový a odletový formulář I-94W, protože budete osobní informace, které se do něj normálně vyplňují, zadávat už při vyplňování online registrace ESTA.

22. DOSTANU POVOLENÍ POŠTOU, MAILEM NEBO V JINÉ FORMĚ?

Není potřeba mít své povolení ESTA vytištěné, ale měli byste si vytisknout nebo někam napsat číslo, které dostanete ve třetím kroku elektronické registrace. Je dobré mít toto číslo pro všechny případy u sebe.

__

Zažádejte si o povolení ESTA online!