Close

Co se stane, když bude moje vízum na celnici zamítnuto?

Jak již bylo řečeno, žádný držitel povolení ESTA nemůže spoléhat na rozhodnutí imigračních úředníků. Námitky jsou přijatelné pouze v době podání žádosti o povolení ESTA. Avšak v případech, kdy je zahraniční cestující držitelem platného víza a je mu odepřen vstup na území Spojených států amerických, může cestující takové rozhodnutí úředníka napadnout před imigračním posuzovatelem a ten poté učiní rozhodnutí před Radou imigračních odvolání (= Board of Immigration Appeals – BIA).
Existují také případy, kdy je rozhodnutí úředníka „nejisté“. Takové rozhodnutí uděluje cestujícímu právo na vstup do USA, ale předstoupí před imigrační úřad později po vstupu do země.

Příklad 1: Valentino

Valentinovi je 32 let a již přes 2 roky intenzivně cestuje mezi Římem a Los Angeles. Hledá si stabilní práci v USA, která by mu umožnila získat stálý imigrační status ve Spojených státech.
Valentino minulý měsíc cestoval s povolením ESTA již poněkolikáté do Los Angeles. Po příletu do Spojených států byl během imigračních kontrol zastaven pro vyšetřování. Tato zastávka vedla k zamítnutí vstupu do země.
Valentino už vyčerpal všech 180 dní poskytnutých jeho cestovním povolením v jednom kalendářním roce. ESTA umožňuje vstup do USA po dobu 90 po sobě jdoucích dní, avšak maximálně 180 dní v jednom kalendářním roce.
Bohužel pro nic netušícího Valentina bylo jedinou možností vrátit se zpět do Itálie a požádat o formální vízum na americkém velvyslanectví v Římě.

Příklad 2: Zákony a podmínky regulující odepření vstupu do USA

icon-woman

Referenční text pro imigrační příručku je následující.
(a) zastavit veškeré cizince a jejich vstup či pokus o vstup do Spojených států v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo nařízením učiněným podle zákona, který upravuje přijetí, vyloučení, vyhoštění nebo odloučení cizinců, nebo zastavit cizince ve Spojených státech, pokud existuje důvod k domněnce, že se zadržený cizinec nachází ve Spojených státech v rozporu s těmito zákony a předpisy a hrozí uprchnutí před získáním povolení k jeho zatčení. Cizinec ve vazbě však musí být bez zbytečných prodlev postaven před příslušného úředníka kompetentního útvaru pro přezkoumání případu a rozhodnutí o právu cestujícího ke vstupu a pobytu ve Spojených státech, či nikoli.
Z toho je zřejmé, že imigrační úředníci mají právo odepřít vstup do země, ale jejich rozhodnutí jsou kontrolována a zaznamenávána. Imigrační úředníci jsou velmi opatrní, aby nenechali svá osobní přesvědčení a obavy zatemnit objektivní fakta o události. Je pravda, že imigrační úředníci nemusí být vždy přátelští, ale pokud jde o odepření vstupu do země, jsou velmi ostražití, aby se nenechali ovlivnit předsudky.
V případě pochybení úředníka je zde možnost odvolat se na právní kancelář občanství a imigrační služby Spojených států amerických (USCIS – United States Citizenship and Immigration Services).
Můžeme s jistotou konstatovat, že neprofesionalita migrační kontrolní služby nepřichází v úvahu a že případy odmítnutí jsou vždy pevně odůvodněné.