Vízový program

Vízový program

K čemu vlastně víza slouží? Vízum umožňuje cestování do států a vstup na jejich území – není to povolení vstupu – umožňuje pouze cestu na hraniční přechod (př. letiště), kde si o následný vstup zažádáte. Po obdržení víza od americké ambasády nebo konzulátu rozhoduje o vaší kvalifikaci pro vstup na území USA imigrační úředník. Jste připraveni na pořádnou dávku byrokracie? Pojďme si pro začátek říct, jaké typy víz vlastně existují.

Vízový program2

Základní rozdělení je vízum přistěhovalecké nebo nepřistěhovalecké. První z nich musí mít každý, kdo by rád do země zaslíbené odjel za účelem trvalého pobytu. Přitom vůbec nezáleží na tom, zda si tam hodláte nebo nehodláte najít práci. Druhý typ je určen pro všechny občany jiných zemí, kteří do USA cestují pouze dočasně – právě toto vízum vás opravňuje jen ke vstupu na hraniční přechod USA a k podání žádosti o povolení vstupu na území států, kterou vyřizuje imigrační úředník Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Tento typ se následně podle účelu vaší cesty dělí na několik kategorií, které stanovuje Imigrační zákon.

Nepřistěhovalecká víza

Typ víza Popis
A-1/A-2 Diplomaté & Vládní úředníci
A3 Zaměstnanci v domácnosti držitelů víz A-1/A-2
B-1 Služební cesty
Domácí zaměstnanci
Akademici, vědci a studenti
B-2 Dovolená, turistika, léčebný pobyt
C-1/D Členové posádek letadel a lodí
E-1/E-2 Investoři
E-3 Australští profesionální specialisté
F-1/M-1 Studenti: akademické & odborné vzdělávání
G-1/G-4 Zaměstnanci mezinárodních organizací
G-5 Domací zaměstnanci držitelů víz G-1/G-4a
H Víza založená na zaměstnání včetně H–3 víz pro stážisty
L Vnitrofiremní přesun zaměstnanců
I Novináři & Pracovníci v médiích
J-1 Výměnné programy a Akademické pobyty
Au-pair
Stážisté
NATO Zaměstnanci zahraničních armád vyslaní do Spojených států
O nebo P Lidé s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportovci
Q Mezinárodní kulturní výměnné programy
R Pracovníci církví

 

Protože se Amerika považuje za zemi neomezených možností, automaticky předpokládá, že každý, kdo sem chce jet, stojí o pobyt trvalý. Proto musíte při žádosti o toto vízum prokázat, že patříte do kategorie „návštěvník“ podle zákona Immigration and Nationality Act. Toho dosáhnete doložením následujících tvrzení:

  • Účel vaší cesty je dovolená, práce nebo léčení;
  • Doba vašeho pobytu je omezená;
  • Máte dostatek prostředků na úhradu nákladů na pobyt v USA;
  • Máte trvalé bydliště či jiné pevné vazby (např. rodinné, sociální, ekonomické, …) v zemi mimo Spojené státy, díky čemuž lze předpokládat, že se po skončení platnosti víza vrátíte do tamních končin.
  • Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.