Hurá do Ameriky aneb jak získat vízum do USA 2. část

V minulé části jste se mohli dozvědět, co to jsou víza a k čemu je potřebujeme. V tomto článku si můžete přečíst, co je třeba před vyřizováním víza udělat a jak postupovat při žádání o různé druhy víz. Tak čtěte pozorně, ať je průběh celého procesu co nejhladší.

A jak probíhá samotná žádost?

Hlavně ji pošlete včas a letenky kupte, až vám vízum s pasem bude dodáno. Vyhnete se tak případné ztrátě času a peněz, kdyby vám žádost zamítli.

Nejjednodušším způsobem je vyplnění on-line žádosti. Nachystejte si digitální fotografii do velikosti 240 kB, cestovní pas, plán vaší cesty a postupujte podle následujících kroků:

 • Vyplňte česky bez diakritiky on-line formulář DS-160, zabere to cca 20 minut.
  • Zásada číslo 1: Ukládat, ukládat, ukládat!.
  • Přehlasované samohlásky nepřepisujte (př. Göring > Goring) a české názvy nepřekládejte (př. Plzen, ne Pilsen).
  • Do místa žádosti vždy pište Praha, Česká Republika.
  • Všechny informace vyplňujte pravdivě, zadejte správný typ víza, nepoužívejte často „N/A“ (= neaplikovatelné) – je to důvod k zamítnutí žádosti.
 • Zásada číslo 2: Dvakrát měř, jednou řež – zejména před odesláním formuláře
 • Vytiskněte potvrzení (lze i přímo na velvyslanectví).
 • Uhraďte vízový poplatek a domluvte si termín pohovoru, jinak vaše žádost nebude na velvyslanectví přijata.
  • Podívejte se na výjimky, kdy žadatelé do věku 79 let nemusí pohovor absolvovat.
  • Vytiskněte si potvrzení schůzky i zaplacení poplatku.
  • Pokud se nemůžete dostavit na smluvený termín, lze na stejné webovce sjednat jiný – nejpozději však do 12 hodin dne před pohovorem.
 • Nachystejte si na schůzku následující dokumenty:
  • Pas – musí mít alespoň jednu volnou stránku a musí platit déle, než je předpokládaný návrat. Nemáte-li český pas, jeho platnost musí trvat minimálně ještě 6 měsíců. Je-li poškozený, raději si vyřiďte nový, abyste se vyhnuli případným průtahům.
  • Potvrzení o vyplnění formuláře DS-160;
  • Doklad o zaplacení vízového poplatku;
  • Pasovou fotografii o rozměrech 51 x 51 mm s bílým pozadím.
 • Raději si nachystejte i následující podklady – nejsou sice povinné, ale konzulární úředník je často vyžaduje:
  • Výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce;
  • Pracovní smlouvu;
  • Pozvání od osoby, kterou jedete navštívit, ať už se jedná o soukromou nebo o obchodního partnera;
  • Studenti: Potvrzení o studiu a výpis prospěchu;
  • Podnikatelé: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku;
  • Páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě;
  • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza;
  • Dokumenty související s vaším případným zatčením a/nebo odsouzením, zdravotní nezpůsobilostí, odepřením vstupu nebo deportací ze Spojených států;
  • Dokumenty související s kategorií víza, o které žádáte.
 • Přijďte v domluveném termínu s potřebnými dokumenty na vízový pohovor s americkým konzulárním úředníkem.
  • Jste-li mladší 18 let nebo potřebujete asistenta, sdělte jméno doprovodu při sjednávání schůzky nebo pošlete mailem.
  • Neberte si velká zavazadla ani elektroniku – i mobil, budete muset vypnout a do odchodu odevzdat.
  • Nemají rádi, když se někdo zdržuje delší dobu před budovou ambasády – choďte maximálně 15 minut předem a svůj případný doprovod nechte raději doma.
  • Pokud tato pravidla nedodržíte, můžou váš pohovor odložit nebo zrušit.
 • Když bude žádost kladně vyřízena, Česká pošta zdarma doručí váš pas do 3 pracovních dnů.
  • Občas může konzul vyžadovat další úkony, proto žádejte s dostatečným předstihem, vyřízení pak může trvat mnohem déle.
  • Aktuální stav žádosti si můžete zkontrolovat online poté, co zadáte svůj číselný kód a místo pohovoru
 • Pro urgentní vyřízení žádosti, udělejte vše podle bodů výše a po zadání nejbližšího termínu pohovoru si na webu zažádejte o mimořádné urychlení termínu.
  • Pokud vám vyhoví, dozvíte se dřívější termín pohovoru a seznam dokumentů, které potvrdí naléhavost vaší situace (samozřejmě přineste všechny výše vedené).
  • Důvody pro vyhovění: nemoc/úmrtí přímého člena rodiny (rodiče, sourozenci, manžel(ka) či děti žadatele), naléhavá léčba žadatele (platí i pro osoby pacienta doprovázející, př. Rodič doprovázející nemocné dítě), naléhavá obchodní cesta (Je-li vaše společnost členem Americké obchodní komory v ČR, lze využít k domluvení pohovoru program pro obchodní víza).
  • Jen ve velmi urgentních případech lze pas vyzvednout osobně na velvyslanectví, ale nikdy nebude vyřízen v den pohovoru.
 • Pokud byla vaše žádost o nepřistěhovalecké vízum zamítnuta, vždy se dozvíte důvod. Většinou stačí doložit chybějící informaci/ dokumenty/ zaplatit poplatek.
 • Když chcete vycestovat i s dětmi do věku 14 let, musíte splnit následující:
  • Všechny děti se musí prokázat platným pasem a vízem.
  • Má-li dítě biometrický pas, občanství ČR či jiné ze zemí z programu Visa Waiver, a cestuje do USA za účelem turistiky na období kratší devadesáti dnů, může vycestovat pomocí bezvízového programu ESTA.
  • Potomek, který je uveden v pasu spolucestujícího rodiče (neplatí pro občany ČR) musí mít vlastní vízum
  • Při vyřizování víza pro dítě za jiným než turistickým účelem postupujte stejně, jako u ostatních víz dle kategorie.

Další dokumenty pro úspěšné vycestování do USA

Během cesty budete vyplňovat další lejstra.

 • Imigrační formulář I-94 (vyplňují jen ti, co vyřizovali víza), který pak předáte imigračnímu úředníkovi v USA

Imigracni-formular-I-94

Obr. 1: Formulář I-94

 • Celní deklarace (vztahuje se pro cestující ve vízovém i bezvízovém programu).

Celní deklarace

Obr. 2: Celní deklarace

Pokud byste po odletu z USA našli v pase bílou kartičku (= zapomněli jste odevzdat formulář I-94), zašlete ji se svými údaji (jméno, datum narození, číslo pasu, datum odletu) na adresu uvedenou na kartičce.

Bílá kartička

Obr. 3: Bílá kartička

Přistěhovalecká víza

Abyste si mohli zažádat o tento typ víza, musí vám kvalifikovaný příbuzný nebo potenciální zaměstnavatel předložit petici (formulář I-30) službě USCIS. Další podmínkou (až na dané výjimky) je uhrazení poplatku ve výši 165 USD.

Když už hovoříme o výjimkách, lze je udělit i pro jiný než obecný postup při podávání petice.

Veškeří žadatelé se musí po obdržení pokynů pro naplánování termínu od NVC nebo velvyslanectví podrobit lékařskému vyšetření u velvyslanectvím schváleného lékaře.

Pro pohovor na americkém velvyslanectví nebo konzulátu platí stejné podmínky jako pro nepřistěhovalecká víza.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.


Mohlo by vás dále zajímat