V minulé části jste se mohli dozvědět, co to jsou víza a k čemu je potřebujeme. V tomto článku si můžete přečíst, co je třeba před vyřizováním víza udělat a jak postupovat při žádání o různé druhy víz. Tak čtěte pozorně, ať je průběh celého procesu co nejhladší.

A jak probíhá samotná žádost?

Hlavně ji pošlete včas a letenky kupte, až vám vízum s pasem bude dodáno. Vyhnete se tak případné ztrátě času a peněz, kdyby vám žádost zamítli.

Nejjednodušším způsobem je vyplnění on-line žádosti. Nachystejte si digitální fotografii do velikosti 240 kB, cestovní pas, plán vaší cesty a postupujte podle následujících kroků:

 • Vyplňte česky bez diakritiky on-line formulář DS-160, zabere to cca 20 minut.
  • Zásada číslo 1: Ukládat, ukládat, ukládat!.
  • Přehlasované samohlásky nepřepisujte (př. Göring > Goring) a české názvy nepřekládejte (př. Plzen, ne Pilsen).
  • Do místa žádosti vždy pište Praha, Česká Republika.
  • Všechny informace vyplňujte pravdivě, zadejte správný typ víza, nepoužívejte často „N/A“ (= neaplikovatelné) – je to důvod k zamítnutí žádosti.
 • Zásada číslo 2: Dvakrát měř, jednou řež – zejména před odesláním formuláře
 • Vytiskněte potvrzení (lze i přímo na velvyslanectví).
 • Uhraďte vízový poplatek a domluvte si termín pohovoru, jinak vaše žádost nebude na velvyslanectví přijata.
  • Podívejte se na výjimky, kdy žadatelé do věku 79 let nemusí pohovor absolvovat.
  • Vytiskněte si potvrzení schůzky i zaplacení poplatku.
  • Pokud se nemůžete dostavit na smluvený termín, lze na stejné webovce sjednat jiný – nejpozději však do 12 hodin dne před pohovorem.
 • Nachystejte si na schůzku následující dokumenty:
  • Pas – musí mít alespoň jednu volnou stránku a musí platit déle, než je předpokládaný návrat. Nemáte-li český pas, jeho platnost musí trvat minimálně ještě 6 měsíců. Je-li poškozený, raději si vyřiďte nový, abyste se vyhnuli případným průtahům.
  • Potvrzení o vyplnění formuláře DS-160;
  • Doklad o zaplacení vízového poplatku;
  • Pasovou fotografii o rozměrech 51 x 51 mm s bílým pozadím.
 • Raději si nachystejte i následující podklady – nejsou sice povinné, ale konzulární úředník je často vyžaduje:
  • Výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce;
  • Pracovní smlouvu;
  • Pozvání od osoby, kterou jedete navštívit, ať už se jedná o soukromou nebo o obchodního partnera;
  • Studenti: Potvrzení o studiu a výpis prospěchu;
  • Podnikatelé: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku;
  • Páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě;
  • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza;
  • Dokumenty související s vaším případným zatčením a/nebo odsouzením, zdravotní nezpůsobilostí, odepřením vstupu nebo deportací ze Spojených států;
  • Dokumenty související s kategorií víza, o které žádáte.
 • Přijďte v domluveném termínu s potřebnými dokumenty na vízový pohovor s americkým konzulárním úředníkem.
  • Jste-li mladší 18 let nebo potřebujete asistenta, sdělte jméno doprovodu při sjednávání schůzky nebo pošlete mailem.
  • Neberte si velká zavazadla ani elektroniku – i mobil, budete muset vypnout a do odchodu odevzdat.
  • Nemají rádi, když se někdo zdržuje delší dobu před budovou ambasády – choďte maximálně 15 minut předem a svůj případný doprovod nechte raději doma.
  • Pokud tato pravidla nedodržíte, můžou váš pohovor odložit nebo zrušit.
 • Když bude žádost kladně vyřízena, Česká pošta zdarma doručí váš pas do 3 pracovních dnů.
  • Občas může konzul vyžadovat další úkony, proto žádejte s dostatečným předstihem, vyřízení pak může trvat mnohem déle.
  • Aktuální stav žádosti si můžete zkontrolovat online poté, co zadáte svůj číselný kód a místo pohovoru
 • Pro urgentní vyřízení žádosti, udělejte vše podle bodů výše a po zadání nejbližšího termínu pohovoru si na webu zažádejte o mimořádné urychlení termínu.
  • Pokud vám vyhoví, dozvíte se dřívější termín pohovoru a seznam dokumentů, které potvrdí naléhavost vaší situace (samozřejmě přineste všechny výše vedené).
  • Důvody pro vyhovění: nemoc/úmrtí přímého člena rodiny (rodiče, sourozenci, manžel(ka) či děti žadatele), naléhavá léčba žadatele (platí i pro osoby pacienta doprovázející, př. Rodič doprovázející nemocné dítě), naléhavá obchodní cesta (Je-li vaše společnost členem Americké obchodní komory v ČR, lze využít k domluvení pohovoru program pro obchodní víza).
  • Jen ve velmi urgentních případech lze pas vyzvednout osobně na velvyslanectví, ale nikdy nebude vyřízen v den pohovoru.
 • Pokud byla vaše žádost o nepřistěhovalecké vízum zamítnuta, vždy se dozvíte důvod. Většinou stačí doložit chybějící informaci/ dokumenty/ zaplatit poplatek.
 • Když chcete vycestovat i s dětmi do věku 14 let, musíte splnit následující:
  • Všechny děti se musí prokázat platným pasem a vízem.
  • Má-li dítě biometrický pas, občanství ČR či jiné ze zemí z programu Visa Waiver, a cestuje do USA za účelem turistiky na období kratší devadesáti dnů, může vycestovat pomocí bezvízového programu ESTA.
  • Potomek, který je uveden v pasu spolucestujícího rodiče (neplatí pro občany ČR) musí mít vlastní vízum
  • Při vyřizování víza pro dítě za jiným než turistickým účelem postupujte stejně, jako u ostatních víz dle kategorie.

Další dokumenty pro úspěšné vycestování do USA

Během cesty budete vyplňovat další lejstra.

 • Imigrační formulář I-94 (vyplňují jen ti, co vyřizovali víza), který pak předáte imigračnímu úředníkovi v USA

Imigracni-formular-I-94

Obr. 1: Formulář I-94

 • Celní deklarace (vztahuje se pro cestující ve vízovém i bezvízovém programu).

Celní deklarace

Obr. 2: Celní deklarace

Pokud byste po odletu z USA našli v pase bílou kartičku (= zapomněli jste odevzdat formulář I-94), zašlete ji se svými údaji (jméno, datum narození, číslo pasu, datum odletu) na adresu uvedenou na kartičce.

Bílá kartička

Obr. 3: Bílá kartička

Přistěhovalecká víza

Abyste si mohli zažádat o tento typ víza, musí vám kvalifikovaný příbuzný nebo potenciální zaměstnavatel předložit petici (formulář I-30) službě USCIS. Další podmínkou (až na dané výjimky) je uhrazení poplatku ve výši 165 USD.

Když už hovoříme o výjimkách, lze je udělit i pro jiný než obecný postup při podávání petice.

Veškeří žadatelé se musí po obdržení pokynů pro naplánování termínu od NVC nebo velvyslanectví podrobit lékařskému vyšetření u velvyslanectvím schváleného lékaře.

Pro pohovor na americkém velvyslanectví nebo konzulátu platí stejné podmínky jako pro nepřistěhovalecká víza.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.