Skip to content

Jak dlouho je povolení ESTA platné?

Jaké požadavky musí cestovní pas splňovat, aby byl platný pro povolení ESTA?

2 roky. V případě zrušení nebo vypršení platnosti není povolení ESTA platné. Pokud platnost povolení ESTA vyprší, zatímco jste ve Spojených státech, není nutné žádat o nové, protože dokument musí být platný v době vstupu do Spojených států.

Příklad 1: Giles

Giles získal svůj cestovní doklad před 9 měsíci při cestování s rodinou do Orlanda na narozeniny své dcery Olivie. Za dva měsíce pojede Giles do Denveru v Coloradu na důležitou obchodní schůzku a zdrží se 5 dní. Vzhledem k tomu, že jeho povolení ESTA je platné po dobu dvou let (za předpokladu, že pas je stále stejný), lze použít stejné povolení pro cestu do Denveru, které použil před 9 měsíci do Orlanda.

Příklad 2: Valeria

V lednu tohoto roku se Valeria díky povolení ESTA zúčastnila kurzu angličtiny v New Yorku (méně než 21 hodin týdně, jinak by musela získat studentské vízum). Celkem byla v USA 88 dní.

V květnu se Valeria díky svému cestovnímu povolení vrátila do New Yorku na svatbu jedné ze svých nejlepších kamarádek, se kterou se seznámila během kurzu angličtiny. V New Yorku strávila další 3 týdny.

Valeria strávila na americkém území celkem 109 dní v jednom kalendářním roce.

Dnes Valeria plánuje výlet do Spojených států autem. Výlet by ale trval další 3 měsíce a proto bude muset tentokrát požádat o vízum typu B.
Povolení ESTA umožňuje více vstupů do USA, ale celkový počet návštěv nesmí překročit 180 dnů v jednom kalendářním roce. A maximální doba trvání každé návštěvy nesmí být delší než 90 dní.