Skip to content

Jak dlouhou dobu budou osobní data vložená do formuláře ESTA uložena?

Jak dlouhou dobu budou osobní data vložená do formuláře ESTA uložena?

Data budou uložena v bezpečnostních jednotkách po dobu 2 let. Poté budou archivována. V některých případech, jako při vypršení platnosti cestovního pasu, který předchází vypršení platnosti ESTA, ještě méně.

Nicméně, DHS může uchovávat tato data po dobu dalšího roku. Následně budou data archivována, aby bylo možné provést jejich obnovu v případě potřeby.

Ukládání limituje pověřené pracovníky v přístupu k těmto datům.

V souladu s požadavkem americké legislativy budou data archivována po dobu 75 let, tedy stejně jako v případě modulu I-94W. Kromě toho všechny moduly ESTA, u kterých to vyžaduje zákon, nebudou uloženy. To se týká případů, kdy byli jednotlivci obviněni nebo nahlášeni, nebo pokud byla jejich žádost o ESTA odmítnuta.

To vše je v souladu s právními předpisy upravujícími celní a pohraniční ochranu.

Příklad 1: Ernest

Ernest je expert na internetovou bezpečnost. Těsně před svou cestou do Los Angeles chtěl udělat rychlý průzkum toho, jak američtí úředníci zachází s informacemi spojenými s cestovním povolením.
Ernestovo zjištění potvrdilo to, co sám předpokládal, tedy že:

  • Vzhledem k tomu, že je povolení ESTA přímo napojeno na národní bezpečnost Spojených států, neobjevil žádné nové informace o nakládání s údaji bezvízového programu.
  • Zdá se být zřejmé, že pokaždé, když se musí ESTA obnovit, je staré povolení archivováno a v databázi zůstává nové, aktualizované povolení.
  • Jelikož je tento cestovní dokument platný po dobu dvou let, je po vypršení jeho platnosti archivován.
  • Centrální databáze americké vlády je vždy schopna najít citlivé informace prostřednictvím svých archivů a aktuálních informací na terminálech.