Skip to content

Je ESTA vízum?

Ve skutečnosti ne. Navzdory tomu, že povolení ESTA je všeobecně považováno za „vízum“, tak VWP postupuje obráceně a umožňuje návštěvníkům, jakožto „ne-imigračním osobám“, vstoupit do Spojených států bez víza.

Tudíž pokud chcete vstoupit do USA z důvodů týkajících se práce na částečný nebo plný úvazek, budete muset u dotyčných orgánů zažádat o vízum jakožto ne-imigrační osoba. Toto nařízení se rovněž vztahuje na osoby, které žádají o povolení k trvalému pobytu. Což se bude lišit od žádosti ESTA.