Skip to content

Kdy je nutné vyplnit formulář ESTA?​

Kdy je nutné vyplnit formulář ESTA?

Formulář ESTA by měl být vyplněn kdykoli před odjezdem na území USA. Oddělení vnitřní bezpečnosti Spojených států doporučuje vyžádat ESTA nejméně 3 dny před letem, což je maximální doba, po kterou musí odbor odpovědět.

Příklad 1: Mary

Mary je v rodině a mezi přáteli známa jako mimořádně dbalý a organizovaný člověk, který miluje plánovat s předstihem.

S ohledem na její turistický výlet do Chicaga si je vědoma, že musí zažádat online o své cestovní povolení, proto požádala o povolení ESTA s dvouměsíčním předstihem.

Její povolení ESTA bylo schváleno a doručeno na její e-mailovou adresu 30 minut poté, co byla její žádosti přijata.
Mary povolení vytiskla a uložila spolu s jejím cestovním pasem a cestovními doklady. Povolení ESTA je nutné mít s sebou při letu do USA a předložit ho při příletu do země.

Příklad 2: Francis

Francis si při odbavení na cestě do státu Indianapolis všiml, že pro vstup do USA z Curychu potřebuje získat povolení ESTA. Jak je dobře známo, cestovní povolení je třeba mít vyřízené už před nástupem do letadla do USA.
Francis vyplnil žádost povolení ESTA na svém tabletu.
Poté kontaktoval náš zákaznický servis pomocí e-mailu a vysvětlil naléhavost svého případu.
Do 10 minut Francis získal cestovní povolení, které předložil při odbavení, aby mohl odbavit svá zavazadla a získat svou palubní letenku.