Skip to content

Odmítnutí právní odpovědnosti

Informace obsažené na těchto Webových stránkách nejsou zamýšleny jako právní rady. Před jakýmkoli rozhodnutím nebo činem, který může ovlivnit Váš plán nebo rozhodnutí, byste se měl/a poradit s odborníkem na danou záležitost. Společnost EstaVisa.cz není právnická firma a její rady nemohou nahradit rady právníka. Hyperlinky na těchto webových stránkách vedou ke zdrojům informací spravovaným jinými osobami nebo organizacemi. Tyto informace a linky jsou poskytnuty pro Vaše pohodlí a nejsou schváleny společností EstaVisa.cz.

Neposkytujeme žádné záruky o přesnosti nebo žádném jiném aspektu informací obsažených na těchto serverech. Mimoto je Vaší odpovědností zajistit, aby informace, které si vyberete, byly pro Vás vhodné, a záleží na Vašem úsudku, jestli takové informace použijete nebo ne. Informace jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakékoli záruky úplnosti, přesnosti nebo aktuálnosti, a bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky výkonnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Tyto informace mohou být čas od času změněny bez jakéhokoli oznámení uživatelům. Společnost EstaVisa.cz v žádném případě nenese odpovědnost vůči žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, speciální nebo jiné následné škody vzniklé z jakéhokoli použití poskytnutých informací. Musíte si přečíst Obchodní podmínky společnosti EstaVisa.cz a dodržovat je.

Estavisa.cz jsou soukromé internetové stránky a nejsou spojeny s žádnou vládní agenturou. Pomáháme zahraničním turistům obstarat si řádnou dokumentaci pro vstup do Spojených států. Naše servisní poplatky činí 84 amerických dolarů a zahrnují poplatek vládě Spojených států ve výši 14 dolarů. Můžete si zvolit naše služby nebo navštívit internetové stránky ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra a podat svou žádost o povolení vycestování do USA za menší poplatek. Vládní stránky najdete na adrese CBP.GOV.