Informace obsažené na těchto Webových stránkách nejsou zamýšleny jako právní rady. Před jakýmkoli rozhodnutím nebo činem, který může ovlivnit Váš plán nebo rozhodnutí, byste se měl/a poradit s odborníkem na danou záležitost. Společnost EstaVisa.cz není právnická firma a její rady nemohou nahradit rady právníka. Hyperlinky na těchto webových stránkách vedou ke zdrojům informací spravovaným jinými osobami nebo organizacemi. Tyto informace a linky jsou poskytnuty pro Vaše pohodlí a nejsou schváleny společností EstaVisa.cz.

Neposkytujeme žádné záruky o přesnosti nebo žádném jiném aspektu informací obsažených na těchto serverech. Mimoto je Vaší odpovědností zajistit, aby informace, které si vyberete, byly pro Vás vhodné, a záleží na Vašem úsudku, jestli takové informace použijete nebo ne. Informace jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakékoli záruky úplnosti, přesnosti nebo aktuálnosti, a bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky výkonnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Tyto informace mohou být čas od času změněny bez jakéhokoli oznámení uživatelům. Společnost EstaVisa.cz v žádném případě nenese odpovědnost vůči žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, speciální nebo jiné následné škody vzniklé z jakéhokoli použití poskytnutých informací. Musíte si přečíst Obchodní podmínky společnosti EstaVisa.cz a dodržovat je.

Estavisa.cz jsou soukromé internetové stránky a nejsou spojeny s žádnou vládní agenturou. Pomáháme zahraničním turistům obstarat si řádnou dokumentaci pro vstup do Spojených států. Naše servisní poplatky činí 84 amerických dolarů a zahrnují poplatek vládě Spojených států ve výši 14 dolarů. Můžete si zvolit naše služby nebo navštívit internetové stránky ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra a podat svou žádost o povolení vycestování do USA za menší poplatek. Vládní stránky najdete na adrese CBP.GOV.