Pokud chcete projít bezpečnostními kontrolami snadno a rychle, je důležité, abyste na ně byli připraveni. Cestování s povolením ESTA v létě a během Vánočních prázdnin vyžaduje dodatečná opatření a trpělivost kvůli delším řadám a čekacím dobám. Rodiny cestující s dětmi a cestující s více než jedním zavazadlem pro odbavení by měli mít na paměti následující doporučení. Bezpečnostní opatření na amerických letištích jsou nejvyšší a nejstriktněji dodržována právě v obdobích nejvyššího vytížení. Nejběžnější případy, na které si dávat pozor: – Pamatujte, že na převoz některých předmětů se vztahují různá omezení. – Pamatujte, že je vaší povinností asistovat svým dětem při procházení letištních bezpečnostních kontrol. Než se sbalíte: Zaručeným způsobem, jak se při cestách vyhnout obtížím, je sbalit si zavazadla tak, aby se dala snadno zkontrolovat a odpovídala bezpečnostním požadavkům. Tímto způsobem nejenže usnadníte práci bezpečnostních pracovníků, ale napomůžete plynulejšímu průběhu kontrol a i vy sami to budete mít za sebou rychleji. Ještě před sbalením si ověřte, které předměty s sebou do USA smíte převážet, a které předměty jsou ve Spojených státech zakázány. Zde je příklad zakázaných předmětů, které s sebou za žádných okolností převážet nesmíte:

Spojených států• Ohňostroje. • Hořlavé barvy. • Kapalný chlor. Dále uvádíme položky, které nesmíte převážet v příručním zavazadle, ale můžete si je přibalit do odbaveného zavazadla: • Kladiva, vrtačky a některé další pracovní nástroje. • Baseballové pálky, golfové hole či hokejky. • Střelné zbraně a střelivo (za určitých podmínek). Při balení příručního zavazadla buďte opatrní: Abyste mohli rychle projít bezpečnostní kontrolou, je nezbytné mít své příruční zavazadlo řádně sbaleno. Pokud převážíte tekutiny, spreje nebo některé druhy gelu, řiďte se těmito pravidly: Obaly tekutin, sprejů a gelů nesmí mít obsah vyšší než 100 ml. Tyto látky je třeba převážet v průhledném uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jednoho litru. Pro snadnější kontrolu umístěte tento sáček do samostatné přihrádky. Každý cestující s sebou může mít na palubě letadla pouze jedno ruční zavazadlo. Pro povolené množství tekutin existují výjimky: • Cestujete-li do USA s malými dětmi, můžete u sebe mít mateřské mléko, kojeneckou výživu, džusy a jiné tekutiny, ale musíte je při průchodu bezpečnostní kontrolou nahlásit. • I tekuté léky v množství nad 100 ml je možné přepravovat, i ty však musíte bezpečnostní kontrole nahlásit. Při příchodu do celního přístavu Spojených států: Celní kontrolou Spojených států prochází denně milion lidí. Ve většině celních přístavů je tento proces obvykle rychlý: Na letištích, v přístavech a na pozemních hranicích. Po příletu do Spojených států musejí všichni cestující vyplnit Spojených států2celní formulář, stačí jeden na rodinu. Tento formulář je povinný jak pro americké občany, kteří se do země vracejí, tak pro cizí státní příslušníky. Každý cizí státní příslušník cestující s vízem musí také vyplnit formulář I-94, jeden na osobu. Lidé cestující pod záštitou bezvízového programu, kteří v minulosti zažádali o povolení ESTA, formulář I-94 vyplňovat nemusejí. Američtí občané a právoplatní obyvatelé jsou také zbaveni povinnosti tento formulář vyplňovat. Migrační kontrola. Touto kontrolou je pověřen pracovník Úřadu pro celní správu a ochranu hranic (CBP). Na kontrolu se čeká ve dvou řadách – jedna je určena pro cizí státní příslušníky včetně držitelů zelené karty, a druhá je určena pro občany Spojených států, pracovník migračního úřadu si cestovní pasy sám vyžádá. Podle situace musejí cizí státní příslušníci předložit své povolení k trvalému pobytu, cestovní pasy, víza a další dokumenty podle jednotlivých případů, jako jsou například studenti nebo držitelé víza K-1. Bezpečnostní zóna Bezpečnostní zónou můžete projít rychleji, pokud se budete brát na vědomí následující doporučení (formát PDF): • Přijďte včas. • Mějte připraveny cestovní dokumenty a průkaz totožnosti. • Mějte na sobě obuv, kterou lze snadno vyzout. • Omezte počet kovových předmětů. • Vyndejte z batohu svůj notebook a vložte jej do samostatné přihrádky. • Děti a kojenci: děti a kojenci musejí také projít kontrolou. Nebudou však odděleni od svých rodičů nebo osob, které je doprovází. Pokud vaše dítě již umí samostatně chodit, doporučujeme, aby si prošlo detektorem samo. Pokud však do Ameriky cestujete s kojencem, musí detektorem kovů projít s vámi. Kontrola bude zahrnovat také kočárky a jiné položky spojené s dětmi, jako například balení s plenami. Tento proces můžete urychlit pomocí následujících opatření: • Buďte připraveni vyndat své dítě z kočárku. • Zůstaňte se svým dítětem po celou dobu a nežádejte nikoho, kdo s vámi necestuje, aby vám dítě podržel. • Nahlaste tekutiny jako mateřské mléko nebo dětskou výživu. Zaměstnanec migračního úřadu o tom, zda a na jak dlouho vás do země pustí, rozhodne většinou do minuty. Poté vám vrátí vaše dokumenty i s oraženým cestovním pasem. Cizím státním příslušníkům, kteří cestují s vízem, bude vrácen i formulář I-94 s několika poznámkami. Ty jsou velice důležité, protože se vztahují k vaší klasifikaci z hlediska migračního úřadu a především stanovují datum, do kterého můžete v zemi legálně pobývat.

přílet do USA

Jedná se o maximální čas, který můžete v USA legálně strávit, nejedná se o datum vypršení platnosti vašeho víza. Jak občané, tak cizí státní příslušníci mohou být požádáni, aby odešli do čekárny, a pracovník migračního úřadu může provést některé další kontroly. Čekací doba závisí na vytíženosti letiště v danou dobu (řeč je o mezinárodních letech). Při cestování po moři Jedná se o stejný postup jako při dopravě letecké. Jediným rozdílem je to, že jsou migrační kontroly prováděny ještě na lodi, na které do země připlouváte. Při pozemním cestování je základní proces stejný. Je však třeba zdůraznit, že američtí občané a právoplatní obyvatelé mohou využít svou pasovou kartu a projít pozemním celním přístavem, což celý proces zjednoduší a zrychlí. Mexičtí občané a obyvatelé, kteří chtějí vstoupit do Spojených států a svůj pobyt omezit na hraniční oblasti, mohou zase využít laserová víza. Další krok Po provedení migrační kontroly musejí jak američtí občané, tak cizí státní příslušníci projít celní kontrolou, kterou také provádějí pracovníci Úřadu pro celní správu a ochranu hranic. – Více najdete na adrese: www.estavisa.cz

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.