Close

Zásady ochrany soukromí

Toto oznámení o ochraně soukromí zveřejňuje zásady ochrany soukromí společnosti estavisa.cz. Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje výlučně na informace získané prostřednictvím těchto Webových stránek. Dává Vám na vědomí následující:

  1. Jaké informace, prostřednictvím kterých je možné Vás osobně identifikovat, jsou od Vás na těchto Webových stránkách získávány, jak jsou používány a s kým mohou být sdíleny.
  2. Jaké možnosti volby ohledně používání Vašich údajů máte.
  3. Aplikované bezpečnostní postupy, které zabraňují zneužití Vašich informací.
  4. Jak můžete změnit nepřesnosti v poskytnutých informacích.

Získávání, užívání a sdílení informací

Jsme výlučným vlastníkem informací, získaných prostřednictvím těchto Webových stránek. Máme přístup pouze k informacím, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím emailu nebo jiného přímého kontaktu. Tyto informace nikomu neprodáme ani nepronajmeme.

Tyto informace použijeme, abychom Vám odpověděli ve věci, se kterou jste se na nás obrátil/a. Tyto informace nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci, kromě užití nezbytně nutného ke splnění Vašeho požadavku, např. zaslání objednávky.

V budoucnosti Vám můžeme posílat emaily s informacemi o speciálních nabídkách, nových produktech nebo službách, anebo o změnách v těchto Zásadách ochrany soukromí, pokud nás nepožádáte, abychom to nedělali.