Skip to content

Obchodní Podmínky

Následující všeobecné obchodní podmínky se použijí na úpravu smluvního vztahu mezi žadatelem o udělení cestovního povolení ESTA žádajícím o jeho udělení s využitím služeb poskytovaných prostřednictvím internetové stránky www.estavisa.cz na straně jedné jako zákazníkem a společností ESTA AUTHORIZATION LLC, se sídlem 4045 Sheridam Ave # 283, Miami Beach, FL 33140, USA, provozovatelem internetových stránek www.estavisa.cz a poskytovatelem služeb nabízených prostřednictvím této internetové stránky na straně druhé jako prodávajícím.

Použití slov “vy” a “vaše” přímo představuje jednotlivce, kteří vyplňují žádost na stránce www.estavisa.cz, a dělají tak pro sebe či někoho jiného – o takové osobě se tu hovoří jako o “žadateli”. Použití termínů “my” nebo “naše” odkazuje pouze na samotnou webovou stránku.

Identifikace prodávajícího

Prodávající je společností založenou dle práva státu Florida, USA. Sídlo prodávajícího je 4045 Sheridam Ave # 283, Miami Beach, FL 33140, USA.

Kontaktní osoba prodávajícího – Frank Deboussi

Email – [email protected]

Telefon – +1-888-330-0340

Nejsme žádným způsobem spojeni s vládou Spojených států amerických. Jsme soukromou společností poskytující níže popsané servisní služby spojené s vyřizováním žádosti o udělení cestovního povolení ESTA.

O našich službách

Naší hlavní činností je poskytování asistence v procesu udělování cestovního povolení, aby mohli ti, co nepřebývají na území USA, dostat povolení ke vstupu do této země. Máme specializované agenty, kteří vám usnadní proces udělování cestovního povolení, a to tak, že žádost podají ve vašem zastoupení a poradí vám s konečným výsledkem. Další služby, jež nabízíme, zahrnují revizi žádostí, překlady, asistenci s dokončením žádostí a korekci jakýchkoli chyb, ať už se jedná o problémy s gramatikou, přesností nebo obsahem. Naši agenti také budou mít přímý kontakt s našimi klienty prostřednictvím emailu pro případ, že pro dokončení žádosti bude zapotřebí více informací či jakékoliv objasnění. Tuto činnost nebude provázet žádné právní poradenství, nejsme ani přidruženi žádnému státnímu orgánu. V případě, že byste potřebovali právní radu ohledně vaší žádosti, se prosím ujistěte, že využijete těch správných právních služeb ve formě licencovaného advokáta.

Jakmile zašlete žádost, která se nachází na naší stránce www.estavisa.cz, bude cestovní povolení ihned odesláno ke zpracování. Schválení vaší ESTA žádosti je založeno výhradně na rozhodnutí příslušného úřadu Spojených států amerických. Obvykle je čas zpracování velice krátký, nicméně pokud se vyskytnou příslušné důvody k tomu, aby vaše žádost prošla podrobnější analýzou kvůli chybám či nekompletním sekcím, může se její vyřizování prodloužit.

Vaše ESTA cestovní povolení bude platné po dobu dvou let, ale v případě, že platnost vašeho cestovního pasu vyprší před datem vypršení platnosti, budete muset zažádat o nové. Máte právo opakovaně vstoupit na území Spojených států kolikrát budete chtít, dokud bude vaše ESTA cestovní povolení a váš pas platný.

Než zaplatíte za naše služby, budete povinni důkladně zkontrolovat informace ve vaší žádosti, abyste si ověřili, že jsou všechny údaje správné. Z těchto bude vycházeno při podání žádosti o vydání cestovního povolení ESTA a neneseme žádnou odpovědnost za nesprávně zadané či nepravdivé údaje vedoucí k nevyhovění žádosti o udělení cestovního povolení ESTA. Před podáním žádosti se prosím ujistěte, že jste opravili všechny chyby. Poté, co vaši žádost zkontrolujete, bude vyžadováno, abyste zadali platební metodu pro úhradu platby za naše služby včetně poplatku vládě Spojených států amerických za vydání cestovního povolení ESTA.

Při provádění objednávky přes naši stránku www.estavisa.cz potvrzujete, že je vaše platební metoda legální, a v případě použití platební karty zároveň potvrzujete, že jste autorizovaný vlastník karty nebo máte přímý souhlas k použití karty od jejího autorizovaného vlastníka.

Všechny informace uvedené na webu pocházejí z důvěryhodných zdrojů nebo se jedná o aktuální veřejné informace poskytnuté vládou Spojených států amerických. Naše stránka byla vytvořena tak, abyste mohli podat svoji ESTA žádost s relevantními informacemi, které přicházejí z online portálu se 100 % asistencí. Nicméně pokud jinak použijete jakékoli informace na naší stránce, děláte tak pouze na vlastní riziko. Jestliže máte nějakou připomínku, co se informací týče, neváhejte kontaktovat oddělení zákaznické podpory. Vždy se snažíme mít k dispozici ty nejaktuálnější a nejpřesnější informace, a proto neustále sledujeme a revidujeme nová vládní pravidla a postupy.

Cena

Náš servisní poplatek činí $84.00 za jednu žádost. Tato cena je konečnou cenou za podání žádosti o vydání cestovního povolení ESTA naším prostřednictvím. Všechny poplatky vzniklé v rámci našich služeb se účtují v amerických dolarech. Státní poplatek za podání žádosti a náš servisní poplatek se také účtují v dolarech. Cenu amerického dolaru nijak neovlivníme, takže doporučujeme, abyste si před podáním žádosti zjistili, jaký je kurz, a udělali si tak představu o výši celkové částky. Ve výši našeho servisního poplatku je již zahrnut fixní poplatek vybíraný vládou Spojených států amerických ve výši $14.00. Platba celé výše servisního poplatku je možná pouze formou online platby prostřednictvím platební karty.

Uzavření smlouvy a právo na odstoupení od smlouvy

Smlouva o poskytnutí našich služeb je uzavřena vyplněním formuláře ESTA, uhrazením servisního poplatku a přijetím těchto obchodních podmínek. S ohledem na postavení zákazníka jako spotřebitele a uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má zákazník právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy můžeme započít s vyřizováním vaší žádosti o cestovní povolení ESTA pouze v případě, že výslovně požádáte o započetí plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. K tomuto slouží check-box v závěru formuláře ESTA. Pokud jej nezatrhnete, nemůžeme ze zákona započít s plněním smlouvy dříve než za 14 dní od jejího uzavření a o tuto dobu se tedy čekání na vyřízení cestovního povolení ESTA prodlouží. V případě, že požádáte o splnění našich služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo na odstoupení od ní vám zaniká. Nadále však máte zachováno práva z případného vadného plnění smlouvy.

Pokud jste nepožádali o splnění smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, máte právo bez udání důvodu od této smlouvy odstoupit. Učinit tak můžete prostřednictvím formuláře dostupného zde, případně zasláním odstoupení stejného obsahu v listinné podobě či prostřednictvím emailu. Na základě odstoupení od smlouvy vám bude vrácen servisní poplatek.

Práva z vadného plnění

V případě, že naše služby nejsou řádně plněny, dochází k vadnému plnění, z čehož vám vznikají určitá práva. Vadným plněním smlouvy o poskytnutí našich služeb je, pokud není z naší strany dodržen postup sjednaný v těchto obchodních podmínkách, tedy například Vám nebude naším zaviněním doručena kopie vaší ESTA žádosti, nebude vám naším zaviněním doručeno potvrzení o udělení cestovního povolení ESTA či vám nebude poskytnut dohodnutý servis. V případě, že je porušení smlouvy podstatné, vzniká vám právo na odstoupení od ní, pokud nám uplatnění tohoto práva oznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste se o něm dozvěděli. Pokud je porušení smlouvy méně závažné, můžete od smlouvy odstoupit poté, co ji řádně nesplníme ani v přiměřené dodatečné lhůtě. Případně můžete žádat přiměřenou slevu ze servisního poplatku. Jakékoliv právo z vadného plnění smlouvy je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u nás, a to nejlépe prostřednictvím emailu zaslaného na adresu 4045 Sheridam Ave # 283, Miami Beach, FL 33140, USA, jehož obsahem budou Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa), identifikace žádosti jejím číslem či datem odeslání, popis skutečností, ve kterých spatřujete porušení smlouvy a jaké právo z vadného plnění smlouvy uplatňujete. Případně můžete využít formuláře v sekci kontakt. V případě kladného vyřízení vaší reklamace bude odpovídající finanční částka vrácena dle pravidel pro vrácení peněz.

Vadným plněním smlouvy není, pokud bude Vaše žádost zamítnuta na základě údajů, které jste nám prostřednictvím stránky www.estavisa.cz poskytli.

Pravidla pro poskytování služeb a vrácení peněz

Poplatky vám budou zaúčtovány ještě před tím, než začne služba probíhat. Na adresu, kterou jste uvedli v žádosti, vám přijde email za účelem potvrzení platebních údajů. Tento email vám může přijít i do složky “Junk” nebo “Spam”, proto je prosím zkontrolujte také.

Poté, co bude platba schválena, bude vaše žádost zaslána přímo datovému specialistovi, který ji pečlivě projde a provede nezbytné úpravy. V rámci 24 hodin vám na email přijde také přesná kopie vaší ESTA žádosti. Neneseme odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace vyplněné zákazníkem, proto se prosím ujistěte, že emailová adresa, kterou jste uvedli, je správná. Oficiální dokončení našich služeb nastane v momentě, kdy odpovědný datový analytik zašle kopii cestovního povolení na poskytnutý email – tímto je naše služba dokončena a zcela dodána. Je velice důležité, aby nás klient kontaktoval nejpozději do 24 hodin od odeslání žádosti a úhrady servisního poplatku, pokud tento potvrzovací email neobdržel.

Naše pravidla pro vrácení peněz se skládají z následujícího: Vaše prostředky budou vráceny na stejnou kreditní kartu, kterou jste použili pro původní nákup, jelikož platby zpracováváme přímo s danou finanční institucí. Měna vrácených peněz bude americký dolar a na vašem účtu se objeví během 5 – 7 pracovních dní. Mějte také na vědomí, že nejsme zodpovědní za jakékoli změny v hodnotě měny nebo poplatků spojených s jakoukoli mezinárodní transakcí. Pokud si přejete zažádat o zrušení žádosti nebo vrácení peněz, prosím, kontaktujte nás emailem.

Pokud si přejete zažádat o vrácení peněz, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese [email protected]. Ujistěte se, že do tohoto emailu uvedete své celé jméno a emailovou adresu, jež je identická s tou, kterou jste uvedli ve vaší žádosti. Jeden z našich agentů se k vaší žádosti dostane a vaše peníze vám vrátí během 24 – 48 hodin.

Pokud bude vaše žádost zamítnuta Oddělením vnitřní bezpečnosti a Celní správou (Department of Homeland Security and Customs and Border), budete mít automaticky nárok na plné vrácení peněz. Co se týče této transakce, není třeba nás kontaktovat.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

S ohledem na skutečnost, že zákazník je v postavení spotřebitele, má v případě nespokojenosti s výsledkem vyřešení reklamace právo u příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zahájit řízení o mimosoudním vyřízení sporu mezi ním a námi. Subjektem příslušným k řešení sporů o poskytování našich služeb je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o zahájení a průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce – https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Pro spotřebitele s bydlištěm v Evropské unii je rovněž pro případ, že podnikatel poskytující mu služby má sídlo v Evropské unii, dána možnost podat na takového podnikatele stížnost a spor s ním řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů online zřízené Evropskou unií a dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Použití webové stránky

Použitím naší webové stránky www.estavisa.cz souhlasíte s tím, že ji budete využívat pouze pro osobní účely. Nesmíte stahovat, měnit či modifikovat jakoukoli část webu pro komerční použití, jako je například přeprodej či reklama. Stránka www.estavisa.cz a její obsah je naším výlučným vlastnictvím.

Je přísně zakázáno využívat našich služeb jakýmkoli ilegálním či neoprávněným způsobem, který je v rozporu se zákony vaší jurisdikce.

Máme právo kdykoliv odmítnout poskytnutí služeb, pokud věříme, že byly uvedeny nelegitimní či falešné informace. Jedná se o zločin, tudíž jakákoliv ilegální aktivita bude mít za následek ukončení poskytování služeb.

Licence webových stránek a loga

Materiál, který je použitý na této webové stránce www.estavisa.cz, je striktně vlastněn námi a tvůrci obsahu. To zahrnuje text, grafiku, loga, ikony tlačítek, obrázky, datové kompilace a software. Všechen materiál je chráněn mezinárodním autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

Veškerý software použitý na stránkách www.estavisa.cz je vlastněn námi a je chráněn lokálními a mezinárodními zákony o autorských právech, stejně tak jako dodavateli softwaru.

Prohlášení o zletilosti

Souhlasem s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami potvrzujete, že jste dosáhli zletilosti. Pokud nejste zletilí, souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prohlašujete, že je užíváte s vědomím a souhlasem vašeho zákonného zástupce.