Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si laskavě pečlivě tento dokument, protože popisuje a vysvětluje obchodní podmínky poskytování našich služeb, a je základem každé smlouvy, která vznikne na základě Vašeho použití těchto webových stránek.

Použití těchto webových stránek uživateli a Nabízená služba podléhají následujícím Obchodním podmínkám.

Všeobecné smluvní podmínky

Pokaždé, když navštívíte naši stránku nebo u nás provedete nákup, využíváte naši “Službu” a tím pádem souhlasíte s našimi všeobecnými smluvními podmínkami (“Všeobecné smluvní podmínky”). Tyto Všeobecné smluvní podmínky se automaticky vztahují na každého, kdo navštíví naši stránku. To zahrnuje zákazníky, kupce, ty, kdo si web pouze prohlížejí, tvůrce obsahu a kohokoliv, kdo naši stránku jakýmkoli způsobem využívá.

Použití slov “vy” a “vaše” přímo představuje jednotlivce, kteří vyplňují žádost na stránce, a dělají tak pro sebe či někoho jiného – o takové osobě se tu hovoří jako o “žadateli”. Použití termínů “my” nebo “naše” odkazuje pouze na samotnou webovou stránku.

Před použitím služeb naší stránky vám doporučujeme, abyste si přečetli naše Všeobecné smluvní podmínky. Jakmile navštívíte naši stránku, automaticky souhlasíte se Všeobecnými smluvními podmínkami. Pokud s nimi z jakéhokoliv nesouhlasíte, nebude vám uděleno povolení náš web nebo jakékoliv jeho služby využívat. Souhlas se Všeobecnými smluvními podmínkami bude výslovně omezen, pokud budou naše Všeobecné smluvní podmínky považovány za nabídku.

O našich službách

Naší hlavní funkcí je poskytování asistence v procesu udělování cestovního povolení, aby mohli ti, co nepřebývají na území USA, dostat povolení ke vstupu do této země. Máme specializované agenty, kteří vám usnadní proces udělování cestovního povolení, a to tak, že žádost podají ve vašem zastoupení a poradí vám s konečným výsledkem. Další služby, jenž nabízíme, zahrnují revizi žádostí, překlady, asistenci s dokončením žádostí a korekci jakýchkoli chyb, ať už se jedná o problémy s gramatikou, přesností nebo obsahem. Naši agenti také budou mít přímý kontakt s našimi klienty prostřednictvím emailu pro případ, že pro dokončení žádosti bude zapotřebí více informací či jakékoliv objasnění. Tuto činnost nebude provázet žádné právní poradenství, nejsme ani přidruženi žádnému státnímu orgánu. V případě, že byste potřebovali právní radu ohledně vaší žádosti, se prosím ujistěte, že využijete těch správných právních služeb ve formě licencovaného advokáta.

Jakmile zašlete žádost, která se nachází na naší stránce, bude cestovní povolení ihned odesláno ke zpracování. Schválení vaší ESTA žádosti je založeno výhradně na rozhodnutí příslušného úřadu Spojených států amerických. Obvykle je čas zpracování velice krátký, nicméně pokud se vyskytnou příslušné důvody k tomu, aby vaše žádost prošla podrobnější analýzou kvůli chybám či nekompletním sekcím, může se její vyřízení zpozdit.

Vaše ESTA cestovní povolení bude platné po dobu dvou let, ale v případě, že platnost vašeho cestovního pasu vyprší před datem vypršení platnosti, budete muset zažádat o nové. Máte právo opakovaně vstoupit na území Spojených států kolikrát budete chtít, dokud bude vaše ESTA cestovní povolení a váš pas platný.

Než zaplatíte za své ESTA cestovní povolení, budete povinni důkladně zkontrolovat informace ve vaší žádosti, abyste si ověřili, že jsou všechny údaje správné. Před podáním žádosti se prosím ujistěte, že jste opravili všechny chyby. Poté, co vaši žádost zkontrolujete, bude vyžadováno, abyste zadali platební metodu pro úhradu platby za naše služby.

Při provádění objednávky přes naši stránku potvrzujete, že je vaše platební metoda legální, a v případě použití platební karty zároveň potvrzujete, že jste autorizovaný vlastník karty nebo máte přímý souhlas k použití karty od jejího autorizovaného vlastníka.

Všechny informace uvedené na webu pocházejí z důvěryhodných zdrojů nebo se jedná o aktuální veřejné informace poskytnuté vládou Spojených států amerických. Naše stránka byla vytvořena tak, abyste mohli podat svoji ESTA žádost s relevantními informacemi, které přicházejí z online portálu se 100 % asistencí. Nicméně pokud použijete jakékoli informace na naší stránce, děláte tak pouze na vlastní riziko. Jestliže máte nějakou připomínku, co se informací týče, neváhejte kontaktovat oddělení zákaznické podpory. Vždy se snažíme mít k dispozici ty nejaktuálnější a nejpřesnější informace, a proto neustále sledujeme a revidujeme nová vládní pravidla a postupy.

Cena

Náš servisní poplatek činí $72.00 za jednu žádost. Všechny poplatky vzniklé v rámci našich služeb se účtují v amerických dolarech. Státní poplatek za podání žádosti a náš servisní poplatek se také účtují v dolarech. Cenu amerického dolaru nijak neovlivníme, takže doporučujeme, abyste si před podáním žádosti zjistili, jaký je kurz, a udělali si tak představu o výši celkové částky.

Pravidla pro poskytování služeb a vrácení peněz

Poplatky vám budou zaúčtovány ještě před tím, než začne služba probíhat. Na adresu, kterou jste uvedli v žádosti, vám přijde email za účelem potvrzení platebních údajů. Tento email vám může přijít i do složky “Junk” nebo “Spam”, proto je prosím zkontrolujte také.

Poté, co bude platba schválena, bude vaše žádost zaslána přímo datovému specialistovi, který ji pečlivě projde a provede nezbytné úpravy. V rámci 24 hodin vám na email přijde také přesná kopie vaší ESTA žádosti. Jelikož nejsme zodpovědní za nesprávné informace vyplněné zákazníkem, prosím, ujistěte se, že emailová adresa, kterou jste uvedli, je správná. Oficiální dokončení našich služeb nastane v momentě, kdy odpovědný datový analytik zašle kopii cestovního povolení na poskytnutý email. Je velice důležité, aby nás klient kontaktoval nejpozději do 24 hodin, pokud tento potvrzovací email neobdržel.

Pokud máte vzhledem k příslušným “Směrnicím” nárok na vrácení peněz, musíte o to zažádat předtím, než započneme s realizací našich služeb. V případě, že se ESTA žádost již zpracovává, což znamená, že byla zaslána do rukou amerických státních orgánů nebo žadateli přišla výsledná kopie, pak na jakékoli vrácení peněz nemáte nárok. Jelikož byl zákazník již obeznámen se zákaznickými “Směrnicemi”, automaticky pozbývá svých oprávnění na vrácení peněz poté, co mu naši agenti zašlou výslednou kopii.

Naše pravidla pro vrácení peněz se skládají z následujícího: Vaše prostředky budou vráceny na stejnou kreditní kartu, kterou jste použili pro původní nákup, jelikož platby zpracováváme přímo s danou finanční institucí. Měna vrácených peněz bude americký dolar a na vašem účtu se objeví během 5 - 7 pracovních dní. Mějte také na vědomí, že nejsme zodpovědní za jakékoli změny v hodnotě měny nebo poplatků spojených s jakoukoli mezinárodní transakcí. Pokud si přejete zažádat o zrušení žádosti nebo vrácení peněz, prosím, kontaktujte nás emailem.

Pokud si přejete zažádat o vrácení peněz, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese info@usa-esta.us. Ujistěte se, že do tohoto emailu uvedete své celé jméno a emailovou adresu, jež je identická s tou, kterou jste uvedli ve vaší žádosti. Jeden z našich agentů se k vaší prosbě dostane a vaše peníze vám vrátí během 24 - 48 hodin.

Pokud bude vaše žádost zamítnuta Oddělením vnitřní bezpečnosti a Celní správou (Department of Homeland Security and Customs and Border), budete mít automaticky nárok na plné vrácení peněz. Co se týče této transakce, není třeba nás kontaktovat.

Použitím webových stránek a služeb se automaticky vzdáváte práva postupovat v jakékoli právní aktivitě, pokud nastanou nějaké problémy kvůli špatnému použití našich stránek. To zahrnuje kompenzaci jakýchkoli škod vzniklých vůči našim členům týmu, agentům a akcionářům.

Ujistěte se, že si pravidelně prohlížíte naši stránku pro případ, že by nastaly nějaké změny v podmínkách pro vrácení peněz a dodávku služeb.

Použití webové stránky

Použitím naší webové stránky souhlasíte s tím, že ji budete využívat pouze pro osobní účely. Nesmíte stahovat, měnit či modifikovat jakoukoli část webu pro komerční použití, jako je například přeprodej či reklama. Tato privátní stránka je ve striktním vlastnictví soukromé korporace.

Affiliate programy

Momentálně nejsou k dispozici žádné affiliate programy.

Licence webových stránek a loga

Materiál, který je použitý na této webové stránce, je striktně vlastněn námi a tvůrci obsahu. To zahrnuje text, grafiku, loga, ikony tlačítek, obrázky, datové kompilace a software. Všechen materiál je chráněn mezinárodním autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách. Ochrana našich obsahových kompilací je chráněna zákony země, ve které náš business funguje.

Veškerý software použitý na těchto stránkách je striktně vlastněn stránkou a je chráněn lokálními a mezinárodními zákony o autorských právech, stejně tak jako dodavateli softwaru.

Právní upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka není žádným způsobem propojená s vládou Spojených států amerických. Jedná se o soukromý podnik.

Tato stránka je spravována organizací Esta Authorization LLC, jakýkoli kontakt směřujte na:

Esta Authorization LLC

4045 Sheridan Avenue #248

Miami Beach, FL 33140

Telefonní číslo: +08-45-299-3704

Email: info@usa-esta.us

Různé

Automaticky souhlasíte s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami pokaždé, když vstoupíte na naši stránku. Kdykoli máme právo na jejich změnu s okamžitou platností. Jedinec, který vstupuje na tuto stránku, je zodpovědný za sledování jakýchkoli změn ve Všeobecných smluvních podmínkách.

Všeobecné podmínky

Souhlasem s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami potvrzujete, že jste ve vaší zemi dosáhli plnoletosti. Pokud nejste plnoletí, souhlasíte se svolením k používání této stránky uděleném vaším zákonným zástupcem.

Je přísně zakázáno využívat našich služeb jakýmkoli ilegálním či neoprávněným způsobem, který je v rozporu se zákony vaší jurisdikce.

Máme právo kdykoliv odmítnout poskytnutí služeb, pokud věříme, že byly uvedeny nelegitimní či falešné informace. Jedná se o zločin, tudíž jakákoliv ilegální aktivita bude mít za následek ukončení poskytování služeb.