Close

Formulář ESTA VISA

Uveďte své pohlaví, buď mužské nebo ženské.
Vložte své (křestní) jméno, tak jak je uvedeno ve Vašem cestovním pasu v políčku Jméno. Pokud máte i druhé křestní jméno, neuvádějte je v tomto políčku. Pokud nemáte křestní jméno, vložte písmena FNU, která znamenají 'jméno neznámo'.
Vložte své příjmení, tak jak je uvedeno ve Vašem cestovním pasu v políčku Příjmení.
Uveďte až 10 dalších jmen nebo aliasů, pod kterými jste známi, pokud jste odpověděli "Ano" na předchozí otázku. K dokončení žádosti je nutné uvést alespoň jedno jméno. Týká se každého aliasu: V poli Příjmení/Rodinné jméno uveďte alternativní příjmení. K dokončení žádosti je nutné vyplnit rubriku Příjmení. V poli Křestní jméno (dané) uveďte alternativní křestní jméno/jména. V tomto poli neuvádějte druhé křestní jméno. k dokončení žádosti je nutné uvést křestní jméno Pokud nemáte žádné alternativní křestní jméno, uveďte písmena FNU což je zkratka pro výraz First Name Unknown (křestní jméno neznámé).
Vystupujete pod jinými jmény či přezdívkami?
Zvolte den, měsíc a rok Vašeho narození.
Uveďte město, obec, vesnici nebo osadu kde jste se narodili. K dokončení žádosti je nutné uvést město, obec, vesnici nebo osadu kde jste se narodili. Pokud neznáte město, ve kterém jste s enarodili, uveďte slovo UNKNOWN (neznámé).
Zvolte zemi, ve které jste se narodili. K dokončení žádosti je nutné vyplnit zemi, ve které jste se narodili.
Uveďte jména svých rodičů. K dokončení žádosti je nutné jména uvést. Pokud neznáte jméno jednoho nebo obou svých rodičů, uveďte UNKNOWN, (neznámé) pro daného rodiče. Toto pole může obsahovat jména vašich biologických, adoptivních, nevlastních rodičů nebo opatrovníků. V poli Příjmení uveďte rodinné příjmení svých rodičů. K dokončení žádosti je nutné uvést příjmení. Pokud neznáte jednoho nebo oba ze svých rodičů, vložte UNKNOWN. V poli Křestní (dané) jméno uveďte křestní jméno svého rodiče. V tomto poli neuvádějte druhé křestní jméno. K dokončení žádosti je nutné uvést křestní jméno. Pokud váš rodič nemá křestní jméno nebo pokud neznáte jednoho nebo oba dva své rodiče, uveďte UNKNOWN(neznámé).

Krok 2 Informace v cestovním pase

Zadajte číslo cestovného pasu tak, ako ho máte uvedené v cestovnom pase. Číslo cestovného pasu môže obsahovať čísla a/alebo znaky. Prosím starostlivo rozlišujte medzi číslom 0 a veľkým písmenom O.
Zvoľte deň, mesiac a rok, v ktorom bol vydaný Váš cestovný pas tak, ako to máte uvedené vo Vašom cestovnom pase v kolónke Dátum vydania.
Zvoľte deň, mesiac a rok, v ktorom končí platnosť Vášho cestovného pasu, tak ako to je uvedené vo Vašom cestovnom pase v kolónke Dátum skončenia platnosti cestovného pasu.
Zvoľte krajinu, ktorej máte štátne občianstvo tak, ako to máte uvedené vo Vašom cestovnom doklade.
Zadejte své osobní identifikační číslo, jak je uvedeno na vašem pasu. Osobní identifikační číslo začíná anglickým dopisem, po němž následuje 9 čísel. Je povinné poskytnout tyto informace.
Ak vám nebol v žiadnej inej krajine takýto doklad vydaný, odpovedzte na túto otázku „Nie“. Ak vám bol jeden z týchto dokladov vydaný inou krajinou, ale nepamätáte si číslo pasu alebo občianskeho preukazu a rok uplynutia platnosti, uveďte v poli pre číslo pasu „UNKNOWN“.

DALŠÍ OBCANSTVÍ/NÁRODNOST

Ak áno, najskôr vyberte krajinu a potom vyberte, ako ste získali občianstvo/národnosť.
Predtým“ znamená kedykoľvek v minulosti, bez obmedzenia doby.

Krok 3 Kontaktní údaje

K dokončení žádosti je nutné uvést alespoň jedno telefonní číslo. Pokud nemáte telefonní číslo, můžete poskytnout alternativní telefonní číslo třetí strany, které patří kontaktní osobě (např. člen rodiny, přítel, spolupracovník). V poli Typ zvolte typ telefonního čísla, na kterém vás lze kontaktovat. K dokončení žádosti je nutný typ telefonního čísla. V poli Předvolba země uveďte předvolbu země telefonního čísla, na kterém vás lze kontaktovat. K dokončení žádosti je nutná předvolba země. V poli Číslo uveďte telefonní číslo, na kterém vás lze kontaktovat. K dokončení žádosti je nutné uvést číslo.
Vložte e-mailovou adresu, na které Vás lze kontaktovat. E-mailová adresa je pro vyplnění žádosti povinná. Prosím, poskytn?te aktivní e-mailovou adresu.
Prosím, potvrďte e-mailovou adresu, na které Vás lze kontaktovat. E-mailová adresa je pro vyplnění žádosti povinná. Prosím, poskytněte aktivní e-mailovou adresu.
V poli prvního řádku adresy uveďte číslo a ulici svého trvalého bydliště. V tomto poli neuvádějte město a stát. K dokončení žádosti je nutné uvést první řádek adresy. v poli pro Číslo bytu uveďte číslo bytu, apartmánu, jednotky nebo další patřičné údaje. V tomto poli neuvádějte město a stát. Číslo bytu je volitelná položka, není nutné je do žádosti uvádět. V poli druhého řádku adresy uveďte poschodí, budovu nebo další patřičné údaje. v tomto poli neuvádějte město a stát. Druhý řádek adresy je volitelná položka, není nutné jej do žádosti uvádět. V poli pro Město uveďte město, obec, vesnici nebo osadu. K dokončení žádosti je nutné uvést město, vesnici, obec nebo osadu. V poli Stát/province/oblast uvešte stát, provincii nebo oblast. Stát/provincii/oblast je nutné vyplnit k dokončení žádosti. V poli Země zvolte zemi. K dokončení žádosti je nutné uvést zemi.

Krok 4 Kontaktní údaje v rámci nebo mimo USA pro případ nouze

Vložte jméno kontaktní osoby pro případ nouze, může to být osoba ve nebo mimo Spojené státy, např. člen rodiny, přítel nebo spolupracovník v poli příjmení uveďte příjmení nouzové kontaktní osoby. K dokončení žádosti musíte toto pole vyplnit. Pokud nemáte žádnou nouzovou kontaktní osobu, vložte slovo UNKNOWN (neznámé). V poli Křestní jméno uveďte křestní jméno nouzové kontaktní osoby. K dokončení žádosti musíte toto pole vyplnit. Pokud nemáte žádnou nouzovou kontaktní osobu (nebo vaše kontaktní osoba má pouze jedno jméno),uveďte UNKNOWN(neznámé).
V poli Země zvolte zemi, jejíž občanství máte jako své/svá další občanství. Pokud jste na výše uvedenou otázku odpověděli Ano, musíte uvést k dokončení žádosti danou zem. V poli Číslo pasu uveďte číslo pasu stejně, jako je uvedené ve vašem pasu/pasech. Číslo pasu může obsahovat číslice a nebo písmena. Věnujte prosím pozornost rozlišení mezi nimi, např. mezi číslicemi nula a jedna a mezi písmeny O a I. Číslo pasu je volitelná položka, není nutné je v žádosti uvádět.
Zadejte e-mailovou adresu nouzového kontaktu. E-mailová adresa je k dokoncení žádosti nezbytná. Je také možné zadat údaj UNKNOWN

Krok 5 Informace o cestě

Vystupujete pod jinými jmény či přezdívkami
Kontaktní osoba v USA může být přítel, příbuzný nebo spolupracovník. Pokud nemáte kontaktní osobu v USA, uveďte prosím jméno/název, adresu a telefonní číslo místa, kde se budete zdržovat (např. jméno hotelu). Můžete též uvést slovo UNKNOWN(neznámé).
V poli prvního řádku adresy uveďte číslo a ulici svého trvalého bydliště. V tomto poli neuvádějte město a stát. K dokončení žádosti je nutné uvést první řádek adresy. v poli pro Číslo bytu uveďte číslo bytu, apartmánu, jednotky nebo další patřičné údaje. V tomto poli neuvádějte město a stát. Číslo bytu je volitelná položka, není nutné je do žádosti uvádět. V poli druhého řádku adresy uveďte poschodí, budovu nebo další patřičné údaje. v tomto poli neuvádějte město a stát. Druhý řádek adresy je volitelná položka, není nutné jej do žádosti uvádět. V poli pro Město uveďte město, obec, vesnici nebo osadu. K dokončení žádosti je nutné uvést město, vesnici, obec nebo osadu. V poli Stát/province/oblast uvešte stát, provincii nebo oblast. Stát/provincii/oblast je nutné vyplnit k dokončení žádosti. V poli Země zvolte zemi. K dokončení žádosti je nutné uvést zemi.
Vložte telefonní číslo kontaktní osoby v USA. K dokončení žádosti je nutné uvést číslo. Pokud nemáte telefonní číslo kontaktní osoby, můžete uvést nuly.

SOCIÁLNÍ MÉDIA (VOLITELNÉ)

Zadejte informace spojené s vaší aktivitou online, včetně typů online platforem, aplikací a webových stránek, které používáte ke spolupráci, sdílení informací a interakce s ostatními, stejně jako uživatelské(á) jméno(a) spojené s těmito účty. (VOLITELNÉ)

Krok 6 Údaje o zaměstnání

Vystupujete pod jinými jmény či přezdívkami
Příjmení
V poli prvního řádku adresy uveďte číslo a ulici sídla zaměstnavatele, jehož jméno jste uvedli. V tomto poli neuvádějte město a stát. K dokončení žádosti je nutné uvést první řádek adresy. Pokud neznáte adresu zaměstnavatele, kterého jste uvedli, můžete vložit slovo UNKNOWN (neznámé). V poli pro druhý řádek adresy vložte podlaží, budovu nebo další patřičné informace. V tomto poli neuvádějte město a stát. Druhý řádek adresy je volitelná položka, není nutné ho v této žádosti uvádět. V poli pro Město uveďte město, obec, vesnici nebo osadu. K dokončení žádosti je nutné uvést město, obec, vesnici nebo osadu. Pokud neznáte město, můžete vložit slovo UNKNOWN (neznámé). V poli pro Stát/provincie/oblast vložte stát, provincii nebo region. K dokončení žádosti je nutné uvést stát/provincii/oblast. Pokud neznáte stát/provincii/oblast, můžete vložit slovoUNKNOWN (neznámé). V poli pro Zemi zvolte zemi. K dokončení žádosti je nutné uvést zemi. Můžete též zvolit slovo UNKNOWN (neznámé).
V poli pro předvolbu telefonního čísla země uveďte předvolbu telefonního čísla země své ho zaměstnavatele. K dokončení žádosti není předvolba telefonního čísla země povinná položka. V poli Číslo uveďte telefonní číslo svého zaměstnavatele. Číslo je volitelná položka, není nutné je v žádosti uvádět.
Uveďte pracovní pozici, kterou zastáváte v současném nebo jste zastávali v posledním zaměstnání. Pracovní pozice je volitelná položka, není nutné ji v žádosti uvádět.

ČLENSTVÍ V GE

Pokud odpovíte na tuto otázku Ano, zadejte prosím vaše PASSID / členské číslo.

Krok 7 Odpovězte na následující dotazy ano nebo ne

Podle zákona Spojených států patří mezi přenosné choroby významné pro veřejné zdraví:

  • Měkký vřed
  • Kapavka
  • Inguinální granulom
  • Malomocenství, infekční
  • Venerický lymfogranulom
  • Syfilitida, infekční stádium
  • Aktivní tuberkulózaPředáním na další stránku potvrdím, že jsem si přečetl všechny otázky a prohlášení o této žádosti a pochopil jsem je. Informace, které jsem poskytl ve výše uvedeném formuláři žádosti, jsou podle mého nejlepšího vědomí a přesvědčení pravdivé a správné.