Spojené státy americké jsou jedním z nejpopulárnějších cílů turistiky na světě. Přicházejí sem každoročně milióny návštěvníků strávit turistické i obchodní pobyty v délce od jednoho týdne do několika měsíců. I když můžeme s jistotou říci, že Spojené státy návštěvníka po příjezdu vlídně přivítají, je důležité informovat jej o určitých aspektech tamějšího každodenního života, které se mohou velmi lišit od jeho země původu.

Jednou z nich je bezpochyby národní systém zdravotní péče. Je pokládán za jeden z nejlepších na světě, a poskytuje vynikající lékařské služby. Na rozdíl od mnohých jiných zemí však břemeno nákladů na zdravotní péči spočívá na občanovi/pacientovi. Proto většina občanů USA uzavře zdravotní pojištění, které je ochrání v případě potřeby lékařské péče. Občanům s příjmem pod hranicí chudoby federální vláda pomáhá uzavřít zmíněné zdravotní pojištění.

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že národní systém zdravotní péče v USA se na návštěvníky z ciziny nevztahuje.  Nutnost podstoupit lékařskou péči při návštěvě v USA pak může mít za následek velmi vysoký účet. I když je fakticky možné obdržet lékařskou péči v kterékoli nemocnici bez zdravotního pojištění, náklady spojené s touto léčbou jdou plně k tíži pacienta. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁHLÉ POTŘEBY LÉKAŘSKÉ POMOCI?

V případě potřeby zdravotní péče máte několik možností podle toho, jak je problém naléhavý. Pokud problém není velmi akutní, je nejlepší zavolat do nemocnice a nechat si doporučit odborného lékaře, který je specialista na Váš problém. Návštěva u lékaře je méně nákladná než návštěva na pohotovosti.

Druhou možností je kontaktovat soukromé zdravotní kliniky, kde je péče levnější než v nemocnici. Je však důležité mít na paměti, že takovéto kliniky mají tendenci provádět řadu testů, které zvyšují konečnou cenu, a to i v případě drobnějších potíží. Vždy dávejte pozor, jaká vyšetření Vám nabízejí – ne všechna jsou pro Vás za konkrétních okolností nezbytná. Použijte zdravý rozum.

V naléhavé zdravotní situaci je samozřejmě nejlepší kontaktovat nejbližší nemocnici a podstoupit péči na pohotovosti. 

Je radno mít zdravotní pojištění

Jak bylo uvedeno výše, v americkém systému zdravotní péče nese všechny náklady na péči pacient. Američané se chrání zdravotním pojištěním – proč byste to tedy jako návštěvníci neudělali také?

Existují mnohé zdravotní pojišťovny, které Vás mohou ochránit a zabezpečit. Ať si v cizině vyvrtnete kotník, nebo dostanete úplavici, pojištění Vám pomůže, takže v situaci nebudete sami. To, že na situaci nejste sami, se Vám bude líbit obzvlášť, až přijde účet za zdravotní péči. Proto je velmi důležité uvážit, jaké je co nejvhodnější pojištění pro Vaši cestu. Kromě zdravotní péče mnohá pojištění kryjí zcizení nebo ztrátu zavazadel, zpoždění a zrušení letů, repatriaci z důvodů vyšší moci atd…

 Jak ohodnotit a vybrat si pojištění?

Některé podmínky v pojistné smlouvě Vám usnadní proces zvažování, a pomohou Vám vybrat si nejvýhodnější pojištění. Navrhujeme, abyste zvážili:

  • Maximální výdaje kryté pojištěním. Doporučuje se, aby tato částka byla vyšší než 500 000 Euro.
  • Doporučuje se, aby pojistka stanovila, že v případě značných nákladů bude pojišťovna tyto náklady hradit přímo nemocnici. Nedoporučujeme variantu, ve které Vám pojišťovna částku nahradí později.
  • Všimněte si, jakou částku tvoří spoluúčast. Čím nižší je částka, kterou budete muset platit v případě pojistné události, tím lepší je pojištění.
  • Navrhujeme, abyste si vždy nechali pojistit náklady na repatriaci v případě nepředvídaných událostí (přírodní katastrofy, nečekané vypuknutí války, teroristické útoky apod.)
  • Nechte si pojistit převoz sanitkou.
  • Ujistěte se, že telefonní číslo pro urgentní kontakt na pojišťovnu je spolehlivé a je v nepřetržitém provozu.
  • Zkontrolujte a zvažte dodatečná pojistná krytí, jako např. odcizená nebo ztracená zavazadla, pojištění zapůjčeného vozidla apod…

 

A konečně, pokud Vaše návštěva zahrnuje výlety nebo sporty s vysokou mírou rizika (aktivity ve sněhu, vysokohorská turistika, paragliding, rafting apod), přesvědčte se , že pojistka kryje i tyto aktivity, a že pojištění zahrnuje i převoz do nemocnice (některé případy mohou vyžadovat vrtulník).

Pak bude také dobré zkontrolovat, zda

  • jsou prostřednictvím kontaktního telefonního čísla zdravotního pojištění dosažitelní lékaři, připravení Vám pomoci
  • Vám bude poskytnuta pomoc v případě dočasné neschopnosti postarat se o sebe v důsledku zranění.
  • pojištění pokryje cestovní náklady Vaší rodiny, kdyby Vás rodinní příslušníci chtěli navštívit během dlouhého pobytu v nemocnici.

Obecně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli pojistné podmínky smlouvy, kterou se chystáte uzavřít.

 

Co když se rozhodnu pojistit si zavazadla?

V tom případě si pozorně přečtěte co, kde, kdy a jak. Je pokrytá krádež zavazadel z auta? Kryje pojištění elektroniku (iPad, chytré telefony, přenosné reproduktory apod)? Pokud ano, vztahovalo by se pojištění na případ, kdyby Vám spadl mobil do Grand Canyonu? Pokud jste na pochybách, zeptejte se zástupce pojišťovny. Pojišťovna je ze zákona povinna vysvětlit Vám detaily pojištění.

 

Co mě bude cestovní pojištění stát?

Je třeba si uvědomit, že pojištění kryje vysoké náklady, v některých případech dosahující stovek tisíc Euro. Pokud by cestující z Evropy utrpěl vážnou nehodu v Los Angeles, vznikl by značný účet za nemocniční péči, a stát Kalifornie by částku od pacienta vymáhal až do jejího zaplacení. Totéž by platilo pro turistu v horách v Koloradu, který by musel být z naléhavých zdravotních důvodů transportován vrtulníkem do nejbližší nemocnice.  Po uvážení výše uvedených scénářů jsou výhody, které pojištění poskytuje pojištěnci, nabíledni.

 

Nechat si pojistku upravit podle Vašeho přání Vám rozhodně pomůže zlepšit cenu. Jinými slovy, pokud cestujete s batohem a osobními předměty malé hodnoty, proč byste si nechávali pojistit zavazadla?

Nebo proč uzavřít pojištění, které zahrnuje řízení vozidla, když si nebudete pronajímat auto?

Pamatujte, že vyšší cena neznamená vždy lepší pojištění; přinejmenším nemusí být nejlepší pro Vaše potřeby.

Vyplatí se strávit čas studiem pojistných podmínek a možností upravit pojistku podle přání. Pomůže Vám to uzavřít pojistku, která Vás na cestě co nejlépe ochrání. A přitom bude levnější než standardní pojistka.

Obecným pravidlem je, že konečná cena pojistky závisí na zemi původu, věku pojištěné osoby, cílové zemi a době pobytu. Pojistky pro určité zeměpisné oblasti mají podstatně vyšší ceny než ostatní.

Více tipů pro výběr pojištění.

Aby byla Vaše volba pojištění co nejinformovanější a nejvhodnější, doporučujeme zvážit následující aspekty pojistné smlouvy:
Pokud si budete půjčovat motorové vozidlo: Automobilové půjčovny většinou vyžadují, abyste při pronájmu vozidla podepsali pojistnou smlouvu. Některé společnosti provozující kreditní karty (například American Express©) nabízejí tuto službu zdarma.

Pokud byste chtěli snížit cenu povinného pojištění nájemce vozidla, zvažte krytí užívání motorových vozidel Vaším cestovním pojištěním. Když zjistíte jeho cenu, srovnejte ji s podmínkami, které nabízí půjčovna, a zvolte variantu, která je pro Vás nejvýhodnější.

 

Škoda na osobě a škoda na majetku: Spojené státy jsou zemí s obecně vysokým smyslem pro osobní odpovědnost, taktéž ve smyslu peněžním. Protože USA jsou rovněž zemí, která vyniká počtem soudních sporů o náhradu škody vedených jak proti jednotlivcům, tak i podnikům, měli byste uvážit pojištění, které ochrání Vaše finance v případě, když způsobíte škodu na osobě nebo na majetku.

 

Zdržení nebo dočasná překážka: Někdy se Vaše cesta může prodloužit kvůli nepředvídatelným událostem. Nejobvyklejší je stávka. Mezi další – méně pravděpodobné, zato horší co do důsledků – mohou patřit přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo vypuknutí války. Některé pojišťovny kryjí takovou dočasnou překážku částkou do 250 Euro na den.

 

Zrušení cesty: Pro nepravděpodobný případ, že Vaše cesta bude na poslední chvíli zrušena z důvodu vyšší moci, stojí za to uvážit krytí nákladů s tím spojených (let, okružní plavba, hotel apod). Doporučujeme pojištění (můžete si je vyjednat), které pokryje až 100 % nákladů, plus náhradu za utrpěnou emocionální škodu. Pamatujte, že čím vyšší krytí, tím vyšší bude pojistné, které zaplatíte.

 

Úpadek letecké společnosti nebo jiného poskytovatele služeb: pojišťovny začaly nabízet tento typ pojištění v souvislosti s případy fúzí nebo úpadků leteckých společností a jiných poskytovatelů služeb v poslední době. Dobrá pojistka obvykle poskytuje krytí v částce 10 000 Euro a výše.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.