Pokud jste občan USA plánující cestu do zahraničí, nebudete potřebovat vízum USA. Informace o vízových požadavcích jednotlivých zemí jsou dostupné v části těchto webových stránek věnované cestovním pasům. Víza pro občany USA cestující do ciziny vystavují velvyslanectví cílových zemí. 

 Cizinec, který plánuje vstoupit do USA, musí v mnohých případech obdržet vízum. Vízum je vloženo do cestovního pasu, vydaného státem, jehož je cizinec občanem.

 Cestující, kteří splňují určité požadavky pro bezvízové cestování, mohou vstoupit do USA bez víza. Část webových stránek věnovaná vízům se týká výlučně vízových informací Spojených států pro cestující, kteří vízum k cestě do USA potřebují.

OBRÁZEK VÍZA

Horní řádek zleva doprava: Ověřte, že číslo Vašeho cestovního pasu je správné/ Ověřte, že Vaše jméno je vyplněno správně/ Země, kde bylo vízum vydáno/ Ověřte, že Vaše datum narození je vyplněno správně/ „R“ znamená „regular“. „Class“ označuje typ víza

Dolní řádek zleva doprava: M znamená „multiple“ (opakovaný). M znamená, že můžete opakovaně požádat o vstup. Číslo v tomto políčku označuje dobu, během které můžete požádat o vstup/ Část „annotation“ obsahuje dodatečné informace o Vašem vízu. Například studentské vízum by zde mělo název školy a číslo SEVIS/ „Expiration date“ označuje poslední den, kdy můžete vízum použít ke vstupu do USA. Neoznačuje, jak dlouho v USA můžete zůstat.

What is a visa document and how it looks.

Jak použiji vízum ke vstupu do Spojených států?

Vízum USA povoluje cestujícímu požádat o vstup do USA v kterémkoli místě vstupu, ať jde o pozemní hraniční přechod, letiště nebo přístav. Vízum však cestujícímu nezaručuje vstup do země. Cestujícímu povolí vstup do země pracovník Úřadu USA pro cla a ochranu hranic (Customs and Border Protection, CBP) nebo Ministerstva vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security, DHS). Vízum pracovníkovi naznačuje, že konzulární úředník na velvyslanectví nebo konzulátu USA pokládal cestujícího za způsobilého ke vstupu z důvodů, uvedených ve vízu. Pracovníci CBP a DHS chrání hranice USA, a proto jsou odpovědni za povolování vstupu cestujících do země. DHS rovněž spravuje imigrační záležitosti během Vašeho pobytu v USA.

Jaké typy víz existují?

Imigrační zákony USA určují, jaký typ víza musí cestující obdržet. Typ víza odpovídá účelu Vaší cesty; víza jsou rozdělena do dvou hlavních kategorií:

Neimigrační víza – pro cestující, kteří plánují dočasný pobyt. Více informací

Imigrační víza – pro cestující, kteří mají úmysl zůstat v USA trvale. Více informací

 

Další zdroje informací

Tyto webové stránky, spolu s dalšími stránkami, které jsou na levé liště s nástroji, Vám mohou pomoci zorientovat se v požadavcích na Vaši cestu.

VWP

Bezvízový program

Občané účastnících se zemí, kteří cestují za obchodem nebo turistikou, mohou vstoupit do USA bez víza. Musíte splňovat všechny požadavky, a Váš pobyt nesmí být delší než 90 dní.

Občané Kanady a Bermud většinou nemusí mít vízum pro vstup do USA.

Už máte povolení pro vstup do USA? Vyřiďte si cestovní povolení online.